Nejvíce ohroženy násilím jsou ženy a dívky ve válečných oblastech, v současnosti např. v africkém Kongu. Násilí však zažívají ženy napříč kontinenty, Českou republiku nevyjímaje.

Podle policejních statistik bylo v roce 2011 554 žen týráno svým partnerem nebo příbuzným, 632 žen bylo znásilněno, 203 z nich ve věku pod 18 let. A to je řeč pouze o nahlášených případech, reálná čísla jsou mnohem vyšší - Ústav sexuologie odhaduje, že jen 3 % obětí znásilnění oznámí tento trestný čin policii.

Násilí na ženách je bagatelizováno

„Bohužel, naše společnost jasně neodsoudila násilí na ženách, stále je bagatelizováno a není dostatečně ošetřeno. Je nedostatek utajených azylových domů (v ČR jsou jen tři), chybí nám nonstop bezplatná státní linka pro oběti násilí na ženách a stále jsou případy násilí na ženách zlehčovány," upozorňuje na nejpalčivější problémy v českém kontextu Zdena Prokopová z organizace Rosa, která pomáhá obětem domácího násilí.

"Navíc v některých případech jsou ženy soudy nuceny, aby se stýkaly s násilnickými partnery při předávání dětí,“ dodává Zdena Prokopová.

S mottem „Jedna miliarda znásilněných je zvěrstvo, jedna miliarda tancujících je revoluce“ 14. února ve dvou stovkách zemí od Afghánistánu po Zimbabwe probíhaly tzv. „flash moby“ – hromadná nečekaná vystoupení ve veřejném prostoru, v tomto případě taneční. Lidé tancovali na společnou píseň a choreografii, kterou předem sdíleli a učili se prostřednictvím sociálních sítí.

Flash moby doprovázela řada dalších akcí – od divadelních vystoupení, přes průvody a projevy až po taneční workshopy. V ČR se tancovalo v Praze, Brně, Liberci, Havířově a Sokolově.

Více informací: https://www.facebook.com/OneBillionRisingPrague .