Bohužel mozek ženy funguje zcela jinak. Zatímco mužský mozek vypíná, ženský mozek zůstává velmi bdělý a navíc tělo zaplavuje hormonem tulení a mazlení. Zcela neúmyslně tak nastává okamžik partnerského nedorozumění.

Podle výzkumu pařížských neurologů, kteří sledovali mozek před, při a po orgasmu, u mužů dojde k vypnutí center myšlení, a dále cingulární kůra a amygdala naprosto deaktivují všechna centra řídící touhu a chtíč. U žen tomu tak rozhodně není. Ty neprodělávají tak silný útlum a rychleji se vracejí k plné bdělosti.

Podle odborníků tak i muži potřebují mnohem delší časové období pro oživení mozku po orgasmu. Trvá tak i mnohem déle, než u nich dojde k dalšímu vzrušení a schopnosti k milování, než je tomu u ženy.