„Když lidé říkají, jsem oddaný svému manželství, myslí dvě věci. Jednou je, že mají ten vztah rádi a chtějí v něm pokračovat. Ale oddanost a závazek znamená mnohem víc,“ tvrdí profesor Benjamin Karney z University of California Los Angeles.

Přitom právě oddanost a zavázanost v manželství jsou nejdůležitějšími faktory pro to, aby manželství vydrželo a překonalo všechny krize.

„Je velmi snadné být oddaný vztahu ve chvíli, kdy klape... Jinou formou oddanosti je rozdíl mezi ‚mám ten vztah rád‘ a ‚jsem mu zavázaný‘. Což znamená, že jsem odhodlaný dělat věci a podstupovat kroky, aby ten vztah fungoval. Když s partnerem trochu bojujete, jste ochotní dělat nepříjemné věci, které nechcete dělat? To je skutečná oddanost manželství,“ dodává profesor Thomas Bradbury.

Nejúspěšnějšími manželi jsou ti partneři, kteří jsou ochotni přinášet oběti – dělat nepříjemné věci jen proto, aby vztah dále klapal – ti pak také nejefektivněji řeší problémy. K tomu závěru profesoři Karney a Bradbury přitom došli z jedenáctiletého sledování 172 manželství, z nichž na konci studie byla celá čtvrtina rozvedená. Šťastné manželství i po jedenácti letech měli ti, kteří byli ochotni ustupovat, dělat kompromisy a přinášet oběti.

„V manželství jsou nesouhlas a neshoda mezi manželi nevyhnutelné, ale konflikt už je věcí volby, konflikt vytváříme vlastní volbou, neshodu lze řešit i jinak,“ dodávají Bradbury a Karney.