Pes se tak stává právoplatným členem domácností, je hýčkán, rozmazlován a mnohdy se má doslova královsky. Jeho " náhradní rodiče" ho pravidelně venčí, pečují o něj, tráví s ním veškerý svůj volný čas.

Zprvu partnery péče a starost o pejska spojuje, ale časem se může stát i důvodem sporů či dokonce prostředkem pro vzájemné vydírání. Záleží pak na komunikaci, toleranci a diplomacii, zda partneři vztah ustojí. Pokud se jim to podaří, pak "náhradní dítě" obvykle nahradí to skutečné.

Pejska je dobré na změnu připravit

Po narození dítěte se postoj páníčků ke svým miláčkům mění. Může za to časová zaneprázdněnost, ale i změna priorit. Hlavní roli přebírá potomek a pejsek ustupuje do pozadí.

Proto je podle odborníků důležité na tuto změnu pejska dopředu připravit. Jelikož i psi mohou nést přírůstek do rodiny těžce. Hrozí, že začnou na svou konkurenci žárlit a časem jí i nějakým způsobem ohrožovat. Je tedy dobré nastavit pravidla, která dokážou případná rizika ohrožení minimalizovat.

Nastavení pravidel
Než se dítě narodí, nastavte systém pravidelné doby krmení a venčení tak, aby měl pejsek jistotu, že příchod miminka ho nijak neomezí v jeho základních potřebách. Pejsek tak bude mnohem klidnější.
Najděte pejskovi klidné místečko pro ležení v každé místnosti, kam má přístup. Zajistěte, aby toto místo i v budoucnosti zůstalo nedotknutelné. Nikdy ho na tomto místě netrestejte, ani ho z něj nevyhánějte násilím. Bude-li mít pes útočiště, bude spokojený.   
Nikdy přímo neoddělujte psa od dítěte. Pes bude mít tendence dítě chránit, tak jako vás. Budete-li ho od dítěte neustále odhánět, může na dítě skutečně začít velmi žárlit. Maximálně oddělte byt na psí a lidské zóny.
Neustále na psa mluvte, občas ho pohlaďte, tak aby věděl, že se s ním stále počítá.
Nenechávejte psa s dítětem bez dozoru. 
Tak jako budete chránit dítě před psem, tak ochraňujte i svého psa před dítětem.