Že hrají v tomto fenoménu důležitější roli matky, zjistili španělští psychologové studiem sexistických postojů u dětí ve věku 11 až 17 let. Výsledky jasně dokazují, že matky vystupující v rodině jako typické ženy v domácnosti mají velký vliv na vývoj diskriminačního chování u svých synů a dcer, i když jsou samy mnohdy oběťmi sexismu.

Fenomén prý lze vysvětlit tím, že děti s takovými matkami tráví více času a přejímají od nich jejich vzorce chování. To, jak se matky chovají k vlastnímu muži, co říkají, jaké dárky nakupují jemu i dětem, jaké role přijímají a především jak formují ve svých dětech hodnoty.

„Míra sexismu u matek má větší vliv na jejich syny a dcery než míra sexismu u otce,“ tvrdí Maite Garaigordobilová Landazabalová z Univerzity v Baskicku.

Míra sexismu je u chlapců vyšší než u dcer, a také v rodinách, kde mají rodiče nejnižší vzdělání a příjmy, bývá nejvyšší u obou rodičů i u jejich potomků.