Jeden z největších a nejkomplexnějších sociologických výzkumů začal v roce 2009 a shromáždil prostřednictvím rozhovorů údaje od sto tisíc lidí z více než 40 tisíc domácností. Vědci zkoumali, jak je to se štěstím jejich obyvatel.

První zjištění ukazují, že nejšťastnějšími páry jsou bezdětní manželé s vysokoškolským vzděláním. Muž pracuje a pár spolu žije méně než pět let. Po tomto okamžiku ovšem pocit štěstí klesá. Pozoruhodné je to, že u žen mnohem strměji, než u mužů.

Vědci vybrali vzorek 14 tisíc domácností a jejich členy požádali, aby označili své manželství přívlastky dokonale šťastné, nesmírně šťastné, velmi šťastné, šťastné a nešťastné.

Po pěti letech soužití označila více než polovina žen (57 procent) i mužů (55 procent) své manželství za velmi šťastné. Ale po 11 letech vztahu byly ženy šťastné ve vztahu výrazně méně, než muži. Po 40 letech soužití už bylo s manželstvím velmi spokojeno jen 26 procent žen oproti 33 procentům mužů.

Muži zapomínají na romantiku

Vztahoví experti se domnívají, že je tomu tak proto, že ženy dělají pro udržení vztahu více než muži, například z pohledu péče o společnou domácnost či pamatování si významných výročí. V prvním přívalu lásky to ženám nevadí, ale později své muže začínají nenávidět za to, že nenesou také svůj díl.

"Po pěti až šesti letech si ženy uvědomí, že stále více pečují o vztah, i když musí zároveň pečovat o svou kariéru," vysvětlila psycholožka Pam Spurrová. "Muži ve vztahu prostě zpohodlní a zapomenou, že ženy potřebují romantiku."

Průzkum také odhalil, že páry žijící ve společné domácnosti byly výrazně méně šťastné ve svých vztazích, než ty žijící v manželství.