Vysoký přírůstek jednočlenných domácností v průběhu sedmi let (2002-2009) byl ve velké míře způsoben podstatným nárůstem samostatně hospodařících lidí v předdůchodovém a hlavně v důchodovém věku. Množství jednočlenných domácností lidí starších 55 let se zvýšilo o 139 300 na 761 700, což představovalo více než polovinu celkového růstu počtu tohoto typu domácností.

Nárůst se však dotkl i dalších věkových skupin. Například u nejpočetnější věkové skupiny v populaci, tedy lidí mezi 30 až 34 lety, se počet "single" domácností zvýšil více než dvakrát, z 31 500 na 77 600. U lidí mezi 35 až 39 lety se zvýšil z 30 900 na 50 700 a u pětadvacetiletých až devětadvacetiletých to bylo ze 46 900 na 68 900.

Odlišnosti podle krajů

Podíl jednočlenných domácností se přitom v jednotlivých krajích liší. Ve většině krajů se pohybuje v intervalu 22 až 27 procent, v Karlovarském a Jihočeském kraji to bylo v minulém roce na úrovni 28 procent. Bezkonkurenčně nejvyšší je ovšem v hlavním městě, kde se v roce 2009 přiblížil ke 40 procentům všech hospodařících domácností v Praze. Každý pátý Pražan starší 15 let hospodaří a v drtivé většině i bydlí sám.

Z těchto rozdílů vyplývají i velké regionální rozdíly ve vztahu mezi dvěma nejčetnějšími typy hospodařících domácností, úplnými rodinnými domácnostmi a domácnostmi jednotlivců. Prakticky ve všech krajích jsou počty úplných rodinných domácností stále podstatně vyšší než počty domácností jednotlivců, a to nejméně dvojnásobně. Jinak je tomu v Praze, kde počet úplných rodinných domácností převyšuje počet domácností jednotlivců o pouhou čtvrtinu.

Single domácnostem vládnou nezaměstnaní lidé

Významné změny se projevily v ekonomickém postavení členů těchto "single" domácností. Přestože v nich žijí převážně nepracující lidé, zvýšil se v nich ve sledovaném období zejména počet jednotlivců, kteří mají zaměstnání. Jejich počet vzrostl od roku 2002 1,6krát, tedy podstatně více než například počet domácností ekonomicky neaktivních důchodců.

Ještě v roce 2002 počet ekonomicky neaktivních jednotlivců dvojnásobně převyšoval počet zaměstnaných, 581 900 ku 291 800. V roce 2005 však činil tento poměr 1,8 a v minulém roce to již bylo jen 1,5, 682 800 ku 461 300. Za sedm let se počet jednotlivců se zaměstnáním zvýšil o více než 169 000, což je o téměř 69 000 více než přírůstek počtu jednočlenných domácností s ekonomicky neaktivními členy.

Kraj Počet jednočlenných domácnostíPodíl na celkovém počtu domácností (v %)
Praha
226 100 38,5
Středočeský126 600
25,0
Jihočeský76 300
28,4
Plzeňský53 700
23,0
Karlovarský 37 000
28,1
Ústecký94 900
26,5
Liberecký45 900
25,7
Pardubický48 900
23,7
Vysočina48 800
24,3
Jihomoravský100 000
22,2
 Zlínský 54 700
23,7
 Moravskoslezský 144 000
27,3
 Celkem ČR1,180 60027,0
 Zdroj: ČSÚ