Mezinárodní den proti homofobii (International Day Against Homophobia) se poprvé slavil v roce 2005, Česko se připojilo o tři roky později. Zakladatelem svátku byl francouzský akademik a aktivista Louis-Georges Tin. Datum 17. května bylo stanoveno jako připomenutí chvíle, kdy Světová zdravotnická organizace roku 1990 vyškrtla homosexualitu z Mezinárodní klasifikace nemocí.

Smyslem svátku je připomenutí respektu k právům lidí s jinou než heterosexuální orientací a výzva k ukončení diskriminace a násilí pramenícího z homofobie.

 

"V životě homosexuála nejde ani tak o to být šťastný, jako spíš o to, nebýt ze svého zaměření nešťastný."Jaroslav Kocúrek z neziskového sdružení gayů, leseb a přátel STUD v Brně

Tématem celosvětové kampaně pro letošní rok je institucionalizovaná náboženská homofobie. Mezinárodní koordinační výbor IDAHO k tomu uvádí: „Po celém světě, v mnoha různých sociálních a kulturních kontextech je homofobní a transfobní násilí propagováno lidmi, kteří pro ospravedlnění svých postojů používají náboženské argumenty.

Všude ale existují také jiné hlasy, i uvnitř těch samých náboženství, které vznášejí námitky proti používání náboženství k ospravedlnění nenávisti a zavrhování, někdy dokonce násilí, zločinů a krveprolití.

Cílem této kampaně je odhalit a postavit se negativnímu vlivu projevů náboženských fundamentalistů, zviditelnit a podpořit hlasy, které pracují pro inkluzi, toleranci a mír.“

Homosexualita u zvířat, homofobie jen u lidí

Při hledání odpovědi na otázku, zda je homosexualita přirozená, by nám mohla býti nápomocna samotná příroda. Ze všech živočišných druhů totiž znají zoologové minimálně patnáct set, které sex se stejným pohlavím provozují.

Homofobie, tedy odpor k jedincům provozujícím homosexuální sex, je však v celé přírodě výlučnou vlastností člověka.

Legitimní registrované partnerství

K průlomu, který neznamenal pro homosexuální páry gayů a lesbiček pouze právní zjednodušení svazku, ale i sociální zrovnoprávnění, určitě patřilo uzákonění registrovaného partnerství.

V Česku je možné registrované partnerství uzavírat od roku 2006, do letošního roku této možnosti využilo 780 dvojic. Vypadá to, že Česko patří k liberálnějším zemím střední Evropy, neboť ze sousedních zemí není možný legální svazek mezi homosexuály uzavřít v Polsku ani na Slovensku.

Ze států Evropské unie bylo například Rakousko jedním z posledních, kde nebylo možné uzavřít legální svazek mezi homosexuály. Toto se změnilo na začátku roku 2010, kdy začal platit nový zákon. Jen magistrát Vídně letos očekává zájem zhruba 450 párů stejného pohlaví.