Žena očekává od muže především PO - PO, což znamená „posedět a popovídat“. Ale aby se jenom nepovídalo, musí nutně následovat DU - PO - „duševní porozumění“. Většina z nás už tu scénu zažila. Řeč plyne a muž jednoslabičně přitakává. Při kontrolní otázce však neví, o čem byla řeč. Zkrátka bylo PO - PO, ale ne DU - PO.

Mužova očekávání jsou více pragmatická. V prvé řadě vyžaduje U - U - „uvařeno - uklizeno“. Obvykle souhlasí s tím, že i on přiloží ruku k dílu. Ale vyžehlená košile a teplá plotna pro něj tvoří základ rodinného štěstí.

A co dál? Další v řadě bývá NE - STA, tedy „nezatěžovat starostmi“. Samozřejmě se musí dozvědět, že nefunguje splachování na záchodě a děti přinesly ze školy špatné známky. Tyto informace mu však žena musí sdělit šetrně, ohleduplně a pomalu.

Těch očekávání a zkratek je ještě několik. Za zmínku stojí ženská touha VY - PO (vycítit, co žena potřebuje). A mužský požadavek O - STA (obdiv stále) a SE - ZA (sex, kdykoliv se mu zachce).

Ani za sedmdesát let se toho moc nezměnilo

Na Kratochvílovy zkratky jsem si vzpomněl, když se mi nedávno dostala do ruky Společenská příručka moderního muže. Nabízí „návody, jak se chovati ve společnosti a jak navázati známost vedoucí k manželství“.

Vlastním třetí vydání této učebnice vydané vydavatelstvím „Moderní psychologie“ v Praze v roce 1940. Při jejím čtení mě překvapilo, jak málo se za sedmdesát let změnilo. Dovolte mi několik citací z kapitoly nazvané „O činnosti v domácnosti“.

„Je-li dívka jako anděl krásná a dobrá, má-li nadání k vědě a umění, ale nedostává-li se jí smyslu pro pravé povolání ženy - pro vedení domácnosti, není schopna učinit manžela šťastným.“

Muž v prvé řadě vyžaduje U - U -, tedy uvařeno a uklizeno. Vyžehlená košile a teplá plotna tvoří pro něj základ rodinného štěstí.

Hned na následující straně čteme: „Muž, který se mnohdy celý den v potu tváře namáhal, chce si večer pohověti. Chce, a to vším právem, ve vlastní domácnosti nalézti utěšený klid a pořádek. A ne aby, přijde-li k večeru unaven, musel si vlastní svůj krb v pořádek uváděti. Nespokojenost s vlastní domácností jest pak jedinou příčinou odcizení a vyhání ho v hospodu, kde doufá nalézti občerstvení.“

Muž však dostává i jiné cenné rady. „Vypravuje-li něco dáma, poslouchej to pozorně, třeba to byla věc nepatrná.“ Klasická ukázka moderního PO - PO.

A dále: „S dámou nemluv o učezlepšuje ných věcech, nehovoř s ní o politice a záležitostech úředních, nýbrž raději hleď si hovoru veselého, účastni se hry nebo nějakou počni.“ A to není nic jiného než DU - PO.

A ještě poslední rada: „Zaslechne-li žena nějaký nepřiměřený nebo snad dokonce frivolní vtip, jest její povinností dáti nelibost svou znáti. Tato nelibost však nesmí vybuchovat ve zlost.“ Závěr je jasný i nám: frivolní vtipy můžeme vyprávět až po 22. hodině večerní.