Jako houby po dešti se rozmnožily genetické testy. Umožňují mužům, aby si ověřili, jak to s jejich otcovstvím doopravdy je.

Tato metoda, a zároveň podnikatelská aktivita, dokáže anonymně určit otcovství s přesností 99,9 procenta. Podobně úspěšně však dovede pohřbít nejedno dosud šťastné manželství.

Seriózní výzkumy dokazují, že každé desáté dítě vychovává v moderním západním světě muž, který si myslí, že je jeho otcem, ale není. Lidé v tom zřejmě nejsou žádnou výjimkou, když je srovnáme s jinými živočichy.

Zoologové zjistili naprosto stejný jev i u jiných, na první pohled přísně monogamních zvířat. Nejzajímavější mi však připadá procento ilegálních levobočků v závislosti na tom, jakou sociální a ekonomickou úroveň dosáhl jejich otec.

Při výběru otce nejsou často peníze tím rozhodujícím

Anglický profesor R. Baker uvádí ve svém díle Válka spermií, že ve Velké Británii je u občana požívajícího nejvyšší socio-ekonomický status pravděpodobnost výchovy takovéhoto kukaččího mláděte sotva jednoprocentní. U příslušníka střední třídy se něco takového stává zhruba v pěti až šesti procentech případů. U otců s nižšími a podprůměrnými příjmovými kategoriemi asi v 10 až 30 procentech případů.

Tato čísla neodpovídají často zastávané teorii, že se žena snaží přilákat k otcovství partnera, který má dobrý přístup ke zdrojům. Tím se v dnešní době rozumí především tučné bankovní konto. Dítě však zplodí s někým jiným - zdravějším, pohlednějím.

Výše uvedené výsledky průzkumu však svědčí spíš o tom, že se boháči nedají tak snadno napálit.

Pokud genetický test dokáže, že biologickým otcem dítěte byl někdo jiný, může dotčený a rozčílený muž dítě odmítnout. Problém bývá v tom, že dítě za nic nemůže. Navíc bývá na otce, který ho vychovával, dlouhodobě fixované. Když ho tento otec odmítne, je to pro dítě hodně negativní životní zážitek.

Vazba otec-dítě se upevňuje především výchovou

Rodinní sociologové většinou zastávají názor, že vazba otec – dítě se vytváří a upevňuje hlavně výchovou. Předání genetického materiálu může být považováno za podružný faktor. Tuto teorii ostatně potvrzují harmonické rodinné vztahy rodičů a mnoha dětí zplozených umělým oplodněním anonymního dárce při otcově neplodnosti.

Upřímně tedy mohu poradit všem mužům, aby po důkazech svého otcovství raději nepátrali. Za takto ušetřené peníze mohou svému nevinnému pacholeti koupit nějaký pěkný dárek. Tatínek, který ho láskyplně vychovává, je pro něj nepochybně mnohem důležitější než neznámý člověk, jehož spermie způsobila oplodnění vajíčka.