Do manželství hodlá v budoucnu vstoupit téměř 39 procent nesezdaných Čechů. Naopak 35 procent oslovených svatbu odmítá a 26 procent neví.

Sňatek plánují častěji svobodní lidé do 29 let. Naopak rozvedení či ovdovělí lidé starší 45 let vstup do manželství spíše odmítají. Mezi hlavní důvody, proč uzavřít sňatek, řadí Češi založení rodiny. Kvůli dětem chce v budoucnu vstoupit do manželství 21 procent dotazovaných. Naopak na prvním místě v žebříčku důvodů pro neuzavření sňatku je věk a zdravotní stav.

Z hlediska odmítavého či nerozhodnutého stanoviska dávají ženy častěji než muži jednoznačnou odpověď, kterou budoucí sňatek odmítají. Muži spíše odpovídají, že neví, jak se rozhodnout.

Důležitou roli hraje v přístupu k manželství životní úroveň. Páry s dobrou životní úrovní plánují sňatek častěji.

Až 45 procent lidí je přesvědčeno, že pro výchovu dětí je důležitý sňatek rodičů

Výzkum prokázal, že Češi jsou k partnerskému soužití poměrně benevolentní. Ovšem do chvíle, kdy se začne jednat o výchovu dětí. Celých 45 procent dotázaných vyjádřilo souhlas s tím, že pokud chce mít pár dítě, měl by uzavřít sňatek. Dvě pětiny pak tvrdí, že sňatek rodičů je pro výchovu dětí důležitý. Podle 33 procent Čechů není nutné, aby byli sezdáni rodiče vychovávající děti ve společné domácnosti. S tím ale nesouhlasí 32 procent oslovených.

Na první místo pomyslného žebříčku životních hodnot staví Češi nutnost mít partnera, děti a úspěch v zaměstnání. Do středu stupnice pak řadí manželství. Za méně důležité než uzavření sňatku naopak považují vzdělání, záliby a společenský život.