Hlavní obsah
Inka Králová Foto: archív Inky Králové

Inka Králová: Každý člověk bez domova má za sebou nějaký příběh

S lidmi bez domova se Inka Králová setkává už sedmým rokem téměř každý pracovní den. Jako sociální pracovnice Armády spásy se jim snaží pomoci najít nové životní příležitosti a někdy i smysl života. Někdy je to dost složité, velmi záleží, jak se k tomu všemu staví sám jedinec.

Inka Králová Foto: archív Inky Králové
Inka Králová: Každý člověk bez domova má za sebou nějaký příběh

Lidé se dost často ptají, proč v době, kdy je taková poptávka po zaměstnancích, lidé bez domova nepracují. Co jim v tom nejčastěji brání?

Je to velmi individuální. Nejčastěji bývá překážkou jejich věk, zdravotní stav, gramotnost, záznamy v rejstříku trestů či zadluženost. Pokud je klient zadlužený, často zaměstnavatelé posílají výplatu na účet, což je pro něj překážka. Jsou právě i omezeni tím, že mají záznamy v rejstříku trestů, ve většině případů se požaduje čistý rejstřík trestů. Některým, např. starším může chybět znalost ovládání PC.

Proto tito lidé mnohdy nemají zájem pracovat na hlavní pracovní poměr?

Ano. V praxi se setkávám s tím, že je to hlavně z důvodu dluhů a výplaty na účet. Také se může stát, že pro někoho je náročné měsíc do výplaty být na příspěvku na živobytí 3410 Kč, když si z toho má např. hradit cestovné, jídlo apod.

Co tedy může jedince s ohledem na hledání práce motivovat?

Motivační pro něj může být, že má vlastní finance, může si ušetřit na bydlení. Ale spíše vnímám demotivačně to, že pokud si klient něco přivydělá, tak mu o to sníží dávky hmotné nouze. Domnívám se, že tento systém by se měl přehodnotit.

Pokud vím, že má klient překážky najít si zaměstnání, přesto se mu podaří najít si práci na částečný úvazek, kdy nepřekročí jeho výdělek čtyři tisíce měsíčně, tak bych po nějakou dobu dávky nesnižovala. Dnes tomu ale tak není.

V čem jim vy při hledání práce nejvíce pomáháte?

Nabízíme jim v Armádě spásy tzv. sociální rehabilitaci. Pomáháme jim jak se sepsáním životopisu, motivačního dopisu, tak pro ně pořádáme výuku práce na PC, učíme je vyhledávat pracovní nabídky, ale i jak mají komunikovat se zaměstnavateli.

Ale to není vše. Radíme jim a učíme je řešit dluhy, pomáháme jim s hledáním bydlení, vyřizováním osobních záležitostí, nácvikem hospodaření s finančními prostředky apod.

A přímo v Armádě spásy lidi bez domova i zaměstnáváte?

Armáda spásy se v rámci svých podpůrných programů snaží vytvářet podporovaná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané. V praxi to znamená, že na pracovní pozici a výkon zaměstnaného na VPP je nahlíženo jako na tréninkovou pracovní pozici. Pracovní místo slouží k zažití si pracovního režimu a pracovních návyků a zdokonalení se v manuálních dovednostech, a to pod dohledem zkušeného a kvalifikovaného pracovníka.

Jejich pracovní tempo, kvalita práce a sociální dovednosti mohou být limitované zdravotním omezením či dlouhodobou nezaměstnaností. U nás jsou zařazeni na pomocné práce v údržbě budov a areálu CSS BB, konkrétně se jedná o úklidové práce, výdej stravy, praní a výdej prádla, práci v dílnách organizační jednotky a ve skladech.

Proč jsou i lidé bez domova pro zaměstnavatele zajímaví?

Každý je individuální, každý má za sebou svůj příběh. Je spousta lidí bez domova, kteří mají různé zkušenosti z různých pracovních pozic a mají zaměstnavateli co nabídnout.

Jsou nějaká kritéria pro to, aby mohl klient využívat služby azylového domu?

Ano jsou. Pro to, aby se mohl stát klientem sociální služby Azylový dům, musí spadat do cílové skupiny – starší 18 let, být soběstačný - nejsme bezbariéroví a v azylovém domě není zajištěna zdravotní péče.

Dále nesmí mít akutní infekční onemocnění (dokládá posudkem praktického lékaře), musí mít doklady (služba není poskytována anonymně) a mít na úhradu (služba je zpoplatněna).

Při jednání se zájemcem potřebujeme také vědět, na čem bude chtít spolupracovat se sociálním pracovníkem, tzv. osobní cíl. Např. kdyby zájemce uvedl, že chce u nás přespat, tak by byl zamítnut, protože žádá o službu, kterou neposkytujeme.

Jaký je rozdíl mezi nízkoprahovým denním centrem a azylovým domem?

Nízkoprahové denní centrum je ambulantní služba, která je anonymní. Klienti zde mohou využívat zdarma sociální poradenství u sociálního pracovníka (nejčastěji řeší pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, zprostředkováním ubytovacích zařízení, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek apod.).

Dále zde klienti mohou využít sprchu, sklad s oblečením, navštívit zdravotní sestru, která poskytuje základní zdravotní ošetření, nebo mohou posedět v teple. Odpoledne dostávají polévku zdarma a po celou dobu mají k dispozici bezplatně čaj. Za poplatek si mohou vyprat oblečení.

Azylový dům je pobytová služba za úhradu a není anonymní. Poskytováno je celodenní ubytování na přechodnou dobu, která zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Ubytování je poskytováno ve 2 až 3lůžkových pokojích pro muže a 2lůžkových pokojích pro ženy. Sociální zařízení je zvlášť pro muže a ženy. Jsou zde podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměnu ložního prádla.

Klienti se stravují individuálně, mají zajištěny podmínky pro přípravu stravy. Klient má svého klíčového sociálního pracovníka, s kterým spolupracuje na řešení své sociální situace (např. podpora při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými a jinými organizacemi a podpora při řešení závazků.) Je mu zde také poskytnuta podpora při hledání, získání a udržení si stávajícího zaměstnání a pracovních návyků. Aktuální je i příprava uživatele na samostatné bydlení a podpora k získání vhodného bydlení (např. hygiena, soužití, hospodaření s penězi apod.) Nelze opomenout ani podporu klienta při obnovení kontaktu s rodinou a jinými sociálními vztahy.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků