Věk vzbuzuje úzkost snad ve všech ženách. Ostych kvůli vyššímu věku před kamarády, kolegy v práci, ale třeba i lidmi, které vidí poprvé v životě, je přepadá už okolo pětatřicítky (ve světě už kolem jednatřicítky). Je to to dáno především velkým tlakem ze strany společnosti. Mládí jako synonymum krásy na ženy zkrátka číhá na každém rohu. U nás se nevyhýbá ani rodinnému kruhu, věk ženám připomínají manželé i další členové rodiny.

Až pro 80 % Češek se tak stává otázka týkající se jejich věku noční můrou, na kterou nerady odpovídají. Zodpovězení této otázky v nich vyvolává nepříjemné pocity a mnohé z nich rozesmutní. Odhalení věku totiž nutí ženy zaměřit se na negativní aspekty spojené se stárnutím, a přivolává další obavy a nespokojenost se svým vzhledem.

Z průzkumu zaměřeného na vnímání věku vyplynulo, že jedna ze čtyř žen použije negativně laděné výrazy k tomu, aby se popsala ve vztahu ke svému věku – například „jsem stará“ nebo „příliš tlustá“. Jedním ze zajímavých zjištění bylo, že dvě z pěti žen dokonce předstírají mladší věk a často se snaží vyhnout oslavě svých narozenin.

Přičemž nejvíce si ženy přejí umazat pár let, když si chtějí najít nového partnera či zapadnout mezi nové kamarády anebo se uchází o nové zaměstnání.

Důležitá změna myšlení

Jelikož je na svůj věk pyšných jen 7 % žen, odborníci nabádají ke změně způsobu myšlení. Každá žena by se měla naučit na otázku "Kolik je vám let?", upřímně odpovědět.  Např. „Jsem 40 let krásná!“

Je to důležité nejen kvůli ní, ale i kvůli jejím dcerám. Malé dívky si totiž velmi všímají všeho, co jejich matka dělá, a intenzivně vnímají její chování a přístup ke kráse, její sebevědomí a sebeúctu. Když si tedy žena uvědomí svou krásu a najde v sobě zdravé sebevědomí, bude tím nejlepším příkladem pro své dcery.

„Pokud nemáme štěstí na podporující rodiče či dobrý příklad matky, je určitě těžší vybudovat si sebevědomí pramenící z naší krásy bez ohledu na věk,“ vysvětluje psychoterapeutka Karin Řeháková.

„Když se nám tedy nedostává podpory v rodině, je dobré čerpat z pozitivních reakcí okolí a dobrých kamarádů. Dále je dobré mít na mysli, že fyzický zjev velmi úzce souvisí s psychikou a bude-li člověk přemýšlet jako mladý, bude tak i působit na své okolí. Mladá duše naše vzezření významně omlazuje. Navíc vrásky od smíchu vypovídají o našem emočním životě a za to se zdravá žena nemá důvod stydět,“ dodává.

Průzkum kromě České republiky proběhl i v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Argentině, Velké Británii, Německu, Itálii, Indii, Číně, Thajsku, Filipínách, Saudské Arábii, Jihoafrické republice, Indonésii a Francii. Celkem bylo osloveno 9327 respondentek ve věku 18 – 64 let.