Díky výhodám tohoto zákroku stoupl i počet klientů estetických zákroků starších 51 let.  Zatímco například v roce 2006 tvořila tato věková skupina pouhé 4 % žen a 18 % mužů veškeré klientely estetických chirurgů, v roce 2010 to bylo 26 % žen a 32 % mužů ve věku 51 a více let.

Ženy i nadále nejčastěji podstupují zvětšení prsou, pak operace očních víček a až poté liposukci, u mužů první pozici zaujímají oční víčka, následuje liposukce a odstranění zbytnělé prsní žlázy, tzv. gynekomastie.

Lidé by neměli podceňovat výběr chirurga

„S rostoucím zájmem o estetické operace se logicky zvyšuje i počet žádostí o reoperace. I z tohoto důvodu je nezbytné zvyšovat informovanost zájemců již před podstoupením daného zákroku a klást hlavně důraz na volbu kliniky i samotného operatéra,“ radí Pavel Hilbert z portálu Plastická-chirurgie.info.

Bohužel stále přibývá lékařů bez řádné specializace, kteří se snaží na rozvoji estetické chirurgie obohatit. Pacient, který není dostatečně poučen, je oklamán a svěří se do péče řádně neerudovaných jedinců.

Oblíbeným trikem je klamavé marketingové prohlášení: „Provádíme všechny výkony plastické chirurgie“. Pacient tak nabývá dojmu, že se svěřuje do péče plastickému chirurgovi. Skutečnost bývá diametrálně odlišná a takové pomýlení představuje pro pacienta významné nebezpečí.

Proto se i Česká společnost plastické chirurgie rozhodla zpřístupnit veřejnosti seznam atestovaných - certifikovaných plastických chirurgů, tak aby se i samotní pacienti mohli lépe při výběru plastika orientovat.  Úplný seznam naleznete na http://www.chirurgie-plasticka.cz/index.php?page=clenove-cspch .