Za vším stojí mužský pohlavní hormon testosteron, který činí mužskou tvář kulatější. Jinak řečeno, kdo má hormonu víc, má proporce obličeje zaoblenější a je zároveň agresivnější.

„Naše objevy naznačují, že lidé dokáží přesně odhadovat osobnostní rysy a chování druhých osob založené na určitých signálech zprostředkovaných tváří,“ tvrdí profesorka Cheryl McCromicková z kanadské Brock University.

Její tým měřil hladinu testosteronu a proporce tváře u univerzitních studentů a profesionálních hráčů hokeje. Z analýzy záznamů vyplynulo, že muži s nejvyšší agresivitou (měřeno při hokeji počtem faulů a agresivních útoků) měli nejkulatější tváře. Zajímavé také je, že u žen se nic podobného prokázat nepodařilo, tedy že by míra agresivity souvisela s proporcemi obličeje.

„Obličejová struktura u muže poskytuje předzvěst o tom, jak agresivní bude v situacích vyžadujících soutěživost. Takže jsme schopni předpovědět, s jistou mírou přesnosti, chování u mužů na základě jejich obličejových znaků,“ uvedla McCormicková ve svém prohlášení ke studii, jež byla publikována v odborném časopise Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences.