K tomu, aby dítěti mohla být školní docházka odložena, je nezbytné psychologické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru (obvykle u dětí s tělesným či smyslovým postižením), případně doporučení dětského lékaře.

O odložení školní docházky žádají rodiče dítěte vždy písemně. Žádost doplněnou posudkem jedné ze tří výše uvedených institucí pak předávají řediteli spádové základní školy, případně školy, v níž dítě absolvovalo zápis. Ideální je doručit žádost o odložení školní docházky ještě před začátkem letních prázdnin, formálně je však možné učinit tak ještě do konce srpna. V krajním případě existuje i možnost dodatečného odložení školní docházky. O toto je možno žádat ještě během prvního pololetí první třídy. Návrat do mateřské školy je ale pro většinu dětí nepříjemným zážitkem s nímž se mohou vyrovnávat mnohem obtížněji než s faktem, že do školy půjdou o rok později.

Zralost dětí pro školu se někdy zcela mylně redukuje pouze na zralost rozumovou. "Klárka krásně kreslí, od tří let recituje básničky, už se sama umí podepsat. Další rok by se ve školce určitě nudila." říká maminka sotva šestiletého drobného děvčátka. Ale... Klárka má kamarádky jen mezi výrazně mladšími dětmi, těch starších se zjevně bojí a cítí se mezi nimi nejistá. Učitelka v mateřské škole si všimla, že jí ostatní děvčata berou hračky a Klárka pak v koutě pláče. U jinak šikovné Klárky je zcela zjevná nezralost, kterou můžeme označit jako osobnostní nebo sociální. Nedokáže se prosadit, je přecitlivělá, úzkostná a na svůj věk ještě velmi dětská.

Vedle rozumové, osobnostní a sociální nezralosti mohou vstup do první třídy ještě komplikovat: výraznější vady řeči (zejména špatná výslovnost sykavek), hyperaktivita dítěte (často spojená s poruchami pozornosti), snížené nadání, zdravotní postižení či častá nemocnost dítěte nebo aktuální adaptačně náročná situace v rodině (narození sourozence, úmrtí blízkého člověka, rozvod rodičů, stěhování...).

Dítě by mělo rozlišovat hru od povinnosti

Pro správné zahájení školní docházky je nutná i zralost "pracovní". Dítě by mělo rozlišovat hru od povinnosti, mělo by být přiměřeně samostatné, pochopit instrukce, dokázat reagovat i na cizího dospělého (paní učitelku). U úkolu by mělo vydržet alespoň 10-15 minut, neměly by jej příliš rušit vnější podněty (toto bývá problémem především u zvýšeně aktivních dětí). Samozřejmostí je, že by dítě nastupující do školy mělo zvládat sebeobsluhu - dokázat se samo obléknout a najíst, udržovat hygienu.

Nebojte se navštívit psychologa v pedagogicko - psychologické poradně

Jako rodiče znáte své dítě lépe než kdokoli jiný. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda je dostatečně zralé pro školu, neváhejte klidně ještě o prázdninách navštívit psychologa v pedagogicko- psychologické poradně. Ten vám buď poradí co dělat, aby vstup vašeho dítěte do školy proběhl bez větších potíží nebo doporučí odklad. Konečné rozhodnutí o tom, zda o odložení školní docházky skutečně budete žádat, je však vždy jen na vás rodičích.