Lidský mozek se vyvíjí až do 25 let, takže čím dříve a čím více alkoholu mladý člověk vypije, tím více to ovlivní vývoj jeho mozku.

Přestože o negativních dopadech alkoholu mnozí rodiče vědí, jak ukázal průzkum 1. lékařské fakulty UK v Praze, každé desáté české dítě ve věku 11 let má již zkušenost s opilostí. Význam prevence alkoholu navíc podceňuje až 60 % rodičů dětí v pubertálním věku.

Dát dítěti ochutnat pivo, víno či sladkou lihovinu není v naší zemi ničím výjimečným. Rodiče jsou přesvědčeni, že malé cucnutí ještě nikomu neublížilo.

Ale to je velký omyl. I když nenastane vyložená otrava organismu, může dojít k poškození nově vznikajících nervových buněk a zhoršení koncentrace, paměti, pozornosti a myšlení. Zároveň mohou nastat i komplikace související s osobností a společenským životem jedince.

Jak mluvit s dětmi o alkoholu. Nesmíme kázat vodu a pít víno, vzkazuje odborník

Nejrizikovějším obdobím z pohledu alkoholu je věk mezi 12 a 18 roky, kdy u jedinců dochází k celé řadě hormonálních změn. Jednak se tělo s takovou zátěží velmi špatně vyrovnává, pak také děti v tomto věku mají často potíže s prospěchem ve škole, rády chodí za školu a začínají mít i problémy s rodiči, což velmi významně zvyšuje náchylnost k alkoholu, která může vést až k alkoholismu.

Bohužel vztah k alkoholu, který si děti vytvoří v dospívání, je může provázet i celý zbytek života.

Čím dříve děti s alkoholem začnou, tím hůře

Podle nedávného výzkumu je velký rozdíl, zda začnou jedinci častěji popíjet alkohol ve 14 letech, nebo až v 18 letech.

Čím dříve to bude, tím větší jim bude hrozit riziko závislosti, ale i dalších zdravotních komplikací.

Jaké jsou skutečné dopady alkoholu na žaludek, játra a mozek

Seznámí-li se dítě s alkoholem už v rozmezí 11–14 let, je u něj 16% šance, že z něj bude za deset let závislý alkoholik.

Naopak pokud začne v 19 letech či později, hodnota výskytu stejného rizika je pouhé jedno procento. Průzkumy také prokázaly, že jedinci, kteří začali s pitím již v období rané puberty, v dospělosti vypili až dvojnásobek toho než ti, kteří si navykli na alkohol až po pubertě.

S nižším věkem konzumace alkoholu také hrozí větší zdravotní komplikace.

Proč děti nejčastěji konzumují alkohol
Mnoho mladých čelí skrytému nátlaku okolí, které je k pití pobízí. „Ten, kdo nepije, je out a mimo. Na někoho, kdo si za celý večer nic nedá, ostatní koukají skrz prsty.“
Alkohol většinou vnímají pouze jako doplněk jiných aktivit či jako „mazivo“ k rozproudění zábavy. Někteří pijí, protože chtějí získat nové zážitky či ztratit zábrany.
Zatímco chlapci často pijí alkohol v touze okusit něco zakázaného, dívky se k němu uchylují v případě nějakých problémů. 
Snadný přístup k alkoholu. Většinou si alkohol nezletilí obstarají doma nebo jim ho seženou plnoletí kamarádi. Pro mnohé z nich ale není stále složité koupit si alkohol v některých obchodech či restauracích.