Slyšel někdo z vás, nebo dokonce sám říkal, že oproti dnešní dětské generaci trávil dětství venku spolu s dalšími dětmi či dokonce s partou? Kolik jste znali her, na co všechno jste si hráli? Čím vším jste ve své fantazii dokázali být?

Dnešní rodič vozí své děti do školy automobilem, přičemž děti hned po usednutí vytahují chytrý telefon a hrají si. Podobné to bývá i v čekárně u doktora, kde dítě automaticky bere do rukou telefon či tablet, aby si zkrátilo čas.

Jakmile rodiče potřebují, aby dítě nerušilo, sahají po stejných přístrojích i doma. Mají tak téměř zaručeno, že budou mít od dítěte opravdu klid.

Bohužel snadný přístup dětí k těmto moderním vymoženostem může mít téměř fatální následky. Dnes a denně pak tyto problémy řeší pediatři a psychologové ve svých poradnách či ordinacích.

Nejčastější problémy, se kterými se rodiče obracejí na odborníky
Ztracená či omezená schopnost navazovat skutečné sociální kontakty - děti si zcela vystačí s těmi virtuálními.
Časté bolesti hlavy, bříška
Úzkosti a nespavost
Pohybové obtíže, protože děti nedopřávají svému tělu základní pohyb.
Epileptický záchvat

V konečném důsledku může mít izolace dítěte od reálného světa stejné projevy jako jiné závislosti, nejsou výjimečné stavy podobající se závislostem na drogách.

Nic z toho si samozřejmě žádný rodič pro své dítě nepřeje, přesto v přeneseném významu bývá sám ten, který “drogu” zpřístupňuje.

Ale nejde jen o samotné problémy dítěte. Dost často se kvůli času, který dítě tráví na počítači, mezi sebou neustále handrkují a dohadují i rodiče. I taková “drobnost” může způsobit vážné konflikty v rodině, obzvlášť pokud rodiče nejsou v přístupu jednotní.

Bohužel o závislostním chování na počítačových hrách a jeho dopadech na děti máme v obecné rovině menší povědomí než o závislosti na drogách. Přitom se jedná o velký problém, který se nevyplácí bagatelizovat.

Řešíte doma podobný problém nebo vás trápí jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: terapeuticke.centrum@modredvere.cz.