„Děti v dětském domově mají za sebou různé příběhy. Jejich rodiče se o ně buď nemohou, nechtějí, nebo neumí postarat. K tomu všemu si dítě musí hledat svoje místo na světě, definovat svůj vztah k okolnímu světu, ke svým blízkým a zejména k sobě. To vše úzce souvisí s vytvářením pocitu vlastní sebehodnoty,“ upozorňuje ředitel dětského domova Husita, Mgr. Igor Grimmich.

Motivace je proto elementárním předpokladem úspěchu ve světě mimo ústavní prostředí. S její podporou se musí začít už v době jejich pobytu v dětském domově. Jak lze tyto děti motivovat, mapuje Analýza motivace, která vznikla v rámci projektu ROZJEDU TO!, který zaštiťuje Škoda Auto.

Ten napomáhá zlepšit podmínky pro vzdělání u dětí z dětských domovů na druhém stupni základní školy, konkrétně ve věku 11 - 15 let. Díky individuálním plánům pro každé zapojené dítě nabízí přesně to, co pro zlepšení prospěchu potřebují – např. doučování, podporu psychologa či mentora. Představuje i nejrůznější profese, a tím otvírá širší obzor pro výběr povolání.

Na projekt pak navazuje činnost Vzdělávacího fondu, jehož cílovou skupinou jsou děti starší 15 let, a který je podporuje během studia na střední škole či učilišti.

Děti z dětských domovů trápí vzdělávací problémy

Na středoškolské vzdělání dosáhne jen 1,2 % dětí z domovů, na vysokoškolské ještě o poznání méně, přibližně 0,3 %. I toto je faktor, který se následně promítne do jejich šancí při vstupu na trh práce.

„Mladý člověk po odchodu z dětského domova nemá často mnoho šancí na to získat práci či bydlení. My se proto se zaměstnavateli zaměřujeme na zprostředkování konkrétních nabídek pro získání pracovních zkušeností,“ upozorňuje na projekt New Job New Life, sdružující více než desítku firem po celé ČR a téměř 500 mladých lidí z dětských domovů, Pavel Štern, programový ředitel Platformy Byznys pro společnost.

Což potvrzuje i Táňa Lálová ze společnosti Seznam.cz, která je jedním z partnerů tohoto projektu: „Uvědomujeme si, jak těžké je pro mladé lidi z dětských domovů vybočit ze zajetých kolejí při rozhodování o budoucím povolání. Snažíme se jim proto představit různorodá povolání. Prostřednictvím konkrétních příběhů ukazujeme, že díky vnitřní motivaci lze překonat i zdánlivě nepřekonatelné.“

Podle ředitelky Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlinové by bylo dobré, kdyby chování těchto firem napodobila i veřejná správa a utvořila systémovější podporu pro mladé lidi z dětských domovů v pro ně zcela zlomovém životním bodu, když opouštějí dětské domovy.

Více informací na www.newjobnewlife.czwww.nadaceterezymaxovedetem.cz.