Jednak dosahují vyššího vzdělání, docílí snáze kariérního postupu a také vydělávají více.

„Můžeme jen předpokládat, že studenti, kteří mají vysoké skóre na této škále, mohou mít vyšší příjmy, protože jsou ochotnější být náročnější při kritických klíčových okamžicích, kdy se kupříkladu vyjednává o platech či povýšení. Například jedinci, kteří mají nízké skóre v sympatičnosti, také vydělávají více. Jiným vysvětlením může být, že jedinci s vyšší mírou porušování pravidel a odmítání rodičovské autority jsou také více ochotni stát si za svými zájmy a cíli, což je vlastnost, která vede k vyšším individuálním úspěchům,“ píše odborný časopis Developmental Psychology (Vývojová psychologie).

Vědci z Lucemburska prokázali, že tvrdohlaví jedinci narození v šedesátých letech se mají mnohem lépe než ti poslušní a vstřícní.