Porod a mateřství a také kojení prodlužují délku života a chrání před předčasným úmrtím, vyplynulo ze studie.

Ačkoli zvláště rané fáze mateřství představují pro ženu obrovský stres, probdělé noci, nedostatek spánku a psychické i fyzické vyčerpání, lidské tělo je na tuto zátěž dobře připraveno. A paradoxně ty ženy, které touto životní fází neprojdou, umírají dříve.

Mateřství obecně snižuje riziko předčasného úmrtí o dvacet procent. Ačkoli se neví přesně, proč tomu tak je, lékaři mají několik hypotéz. Podle všeho těhotenství, porod, kojení a mateřství jsou fázemi života, kdy v těle dochází k výrazným hormonálním změnám, které chrání srdce a jsou prevencí rakoviny.

Ze studie na více než třech stovkách tisíc Evropanek také vyplývá, že matky dvou až tří potomků umírají na rakovinu mnohem méně často než bezdětné ženy a matky jednoho potomka. Kojení samo pak snižuje riziko rakoviny o pět procent, pokud žena kojí aspoň rok.