Podle výsledků studie ženy, které se v těhotenství věnují fyzické aktivitě, jež je pro ně samozřejmě přijatelná a doktory schválená, mají až o pětinu nižší riziko porodu císařským řezem. Zároveň autoři studie tvrdí, že aktivní ženy mají o třetinu menší pravděpodobnost, že přivedou na svět velké dítě.

Vědci z Kanady tvrdí, že se cvičením zvyšuje pravděpodobnost, že bude mít dítě při příchodu na svět standartní porodní váhu. Dále také dodávají, že podle předchozích studií děti s nadstandartní porodní váhou mohou mít v dospívání sklony k obezitě. Proto v rámci nového zkoumání podporují těhotné ženy a poučují je o tom, že by právě cvičení v těhotenství mohlo být prevencí dětské obezity.

Lékaři by měli o výsledcích ženy informovat

Výzkum analyzoval 28 studií a mezi nimi 5322 žen. Margi Davenportová, odborná asistentka na univerzitě v Albertě pro Daily Mail řekla, že ženy, které cvičí v těhotenství, mají o 31 % snížené riziko toho, že porodí příliš velké dítě. „Neznamená to ale, že by se naopak zvýšilo riziko toho, že se dítě narodí nedonošené, nebo příliš malé,“ upozorňuje Davenportová. Riziko císařského řezu se snížilo dokonce o 20 %, píše se ve studii, která byla uveřejněna v časopise Obstetrics and Gynecology.

„Výsledky jsou pro nás velmi důležité, protože když se narodí velký novorozenec, má i v dospívání velkou pravděpodobnost toho, že bude trpět obezitou. Lékaři by proto měli těhotné ženy o benefitech cvičení v požehnaném stavu informovat,“ dodává Davenportová.