Doba vývoje plodu v děloze, stejně tak jako první měsíce a roky života jsou pro rozvoj dítěte a jeho budoucí zdraví důležité. Vliv na to může mít cokoli, od zdravotního stavu či stresu v těhotenství u matky po vystavení například pasivnímu kouření nebo nadmíře škodlivých látek v ovzduší nebo v potravinách. To všechno se může projevit jako určité negativum z hlediska zdraví, a to třeba až v době, kdy dítě dospěje.

Vědci před nedávnem navíc doplnili, že velmi podobný účinek může mít i specifický měsíc narození, případně početí dítěte.

„Vědecká literatura téměř přes 100 let uvádí možná spojení mezi obdobím narození a téměř všemi aspekty lidského života – od finančního příjmu přes průměrnou délku života až třeba po výšku a váhu,” uvedl Hannes Schwandt, ekonom v Center for Health and Wellbeing na univerzitě v americkém Princetonu.

Podle něj ale často bývají přehlíženy další aspekty jako sociálně ekonomické postavení matky nebo délka a specifická doba jejího těhotenství. Oboje má totiž na zdraví dítěte také vliv.

Několik nezávislých studií se před nedávnem zabývalo přesnějším spojením mezi obdobím narození a pozdějším zdravím dítěte. Některá jejich zjištění přinesl server Health.

Početí a předčasný porod 

Jedním ze zjištění bylo, že u žen, které počnou potomka v měsíci květnu, a jsou pak v pokročilejším stadiu těhotenství přes zimu, hrozí o 10 % větší riziko předčasného porodu, uvedl ve zprávě Schwandt spolu s kolegyní a spoluautorkou studie Janet Curieovou.

Vědci spekulují, že hlavní příčinou předčasného porodu může být větší riziko výskytu chřipkových onemocnění právě v prvních měsících roku, kdy ženám vychází datum porodu.

Podzim a fyzické výkony 

Jiná ze zpráv, uveřejněná v časopise International Journal of Sports Medicine, cituje, že děti, respektive hlavně chlapci narození na podzim, bývají fyzicky výkonnější a silnější než například chlapci narození zjara.

Možným vysvětlením může být, že matky těhotné během letních měsíců jsou vystaveny většímu množství slunečního světla, čímž mají i více potřebného vitamínu D, který je důležitou živinou pro vývoj plodu.

Jarní děti a roztroušená skleróza 

U dětí narozených v jarních měsících (duben, květen) je prý zvýšené riziko roztroušené sklerózy v pozdějším věku. Jak uváděly výsledky studie provedené v roce 2013 odborníky z Queen Mary University of London, na vině může být opět nízká hladina vitamínu D u těchto dětí.

Jiná studie všeobecně uvádí, že nejvyšší riziko výskytu roztroušené sklerózy je u lidí narozených v květnu, nejnižší pak u těch narozených v listopadu.

Hlavně žádnou paniku 

Jak odborníci dodávají, není potřeba podle zjištění možných rizik hned panikařit a plánovat dítě tak, aby se narodilo v nejvhodnější měsíc. Pro zdraví dítěte jsou totiž důležité i jiné podstatné faktory, které je možné ovlivnit po celý rok – správná životospráva, vyhýbání se alkoholu a kouření a pravidelné cvičení. A to nejen když je žena těhotná.

„I přes všechna zjištění opravdu takto nelze stanovit, který měsíc je pro početí nebo narození dítěte nejhorší nebo nejlepší. Podstatné je, aby žena dostala v průběhu těhotenství kvalitní prenatální péči, která je pro vývoj dítěte zásadní,” uzavřel Schwandt.