Zmínka o tom, že se 28. března narodil Jan Ámos Komenský, už v kalendářích není 20 let. Přitom je to velká škoda, protože z jeho učení a systému školství je čerpáno dodnes.

Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi.

Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

Učitelé si zaslouží respekt i uznání

Samozřejmě ne na každého učitele děti i rodiče vzpomínají v dobrém. Obvykle neoblíbení bývají ti učitelé, kteří si přes všechny své kvality nedokážou u dětí vybudovat přirozenou autoritu. Někteří příliš  tlačí na pilu a vynucují si striktní dodržování pravidel, jiní jsou tzv. příliš hodní a další apatičtí. V každém případě je vždy velmi znatelné, zda kantora práce baví a nevnímá svou práci jen jako zdroj obživy, ale i jako poslání.

Bohužel společnost si učitelů obecně příliš neváží. Jejich práce často není patřičně ohodnocena a ani respektována. Přitom jsou to právě oni, kdo významně ovlivňuje budoucnost celé naší společnosti.

Připomínat si Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení jejich postu ve společnosti můžeme učinit. Vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí.

A pokud se v tento den děti rozhodnou své učitele čímkoli potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí dobře a že si svých učitelů skutečně váží.