Pro výchovu úspěšného sportovce je z tohoto pohledu ze všeho nejdůležitější, aby maminky byly důsledné ve výchově, měly dobré organizační schopnosti, byly pracovité a schopné naslouchat.

Důslednost ve výchově je důležitá pro plánování, organizování a rozvrhování aktivit, pro dodržení časů tréninků a dalších povinností dítěte. Díky důslednosti při plnění povinností se z nich totiž stanou návyky.

„Když máte chuť vynechat trénink nebo dnes vstát o něco později – důslednost vám v tom zabrání. Stejně důležitá je rovněž důslednost ve vyjadřování podpory dítěte slovy 'to dokážeš', to je v podstatně nejdůležitější způsob podpory v průběhu těžké sportovní kariéry,” vysvětluje Markéta Šauerová z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra.

„Velmi důležité jsou i organizační schopnosti - plánovat a hlídat termíny, schopnost předvídat, vše rychle přeorganizovat – to jsou prvky, které přispívají k tomu 'být dobře zorganizovaný'. Bez dobré organizace by jedno zpoždění způsobilo kolaps celého harmonogramu,” dodává Šauerová.

Matka sportovce musí myslet na mnoho věcí

Matka sportovce musí myslet jednak na každodenní povinnosti, stejně jako na péči o emocionální stav dítěte. Což potvrzují i závěry průzkumu. Maminky podporující dítě při sportu musí umět dítě utěšit během těžkých chvil (37 %), doprovázet jej na závodech (36 %), pomáhat dětem zvládnout své emoce (46 %), mluvit o sportovní disciplíně, kterou dítě provozuje (29 %), připravovat dítě na sportovní tréninky (24 %) a vozit děti na tréninky (12 %).

Výsledky studie “Champion Mom” zase poukázaly na významné závislosti v hodnocení role matky při výchově dítěte a cítění se ženou – v jejich vlastních očích.

„Zdá se, že maminka dítěte, které sportuje, je více optimistická – spokojenější se svým vzhledem, společenským životem, vzděláním a prací než maminky, jejichž děti profesionálně nesportují. Maminky, jejichž děti nejsou sportovci, sebe samy vidí především jako matky (84 %), zároveň se v 58 % vnímají jako hospodyňky. Maminky sportovců vnímají samy sebe jako matky, ale zároveň i jako atraktivní ženy (ve 25 % se vnímají jako atraktivní, ve 47 % uvádějí, že jsou šťastné),” přibližuje výsledky studie Markéta Šauerová.

Ze studie vzešlo také velmi zajímavé zjištění, že maminky dětí, které sportují a “obyčejné” matky mají podobné množství volného času – zhruba deset hodin týdně. „Je to dáno především tím, že maminky sportujících dětí dokážou svůj volný čas lépe organizovat, tak jako další činnosti v domácnosti,” upozorňuje Šauerová.

Její slova potvrzuje i psycholožka Dominika Maison z Maison Research Centra. Podle ní jsou matky sportovců víc spokojené se svým životem, jelikož jsou mnohem více optimistické a více otevřené novým zkušenostem. Své děti nejen po všech stránkách podporují, ale i samy vyhledávají nové zážitky.