Mladí lidé, kteří část či celý život strávili v dětských domovech, patří mezi nejzranitelnější skupinu obyvatel. Nemají rodinné zázemí, často se potýkají s nízkou vzdělaností a nedostatečnou kvalifikací. Dalšími jejich problémy jsou poruchy učení a s tím související studijní problémy, nervozita, neschopnost se soustředit či nízké sebevědomí. Všeobecně mají problémy s komunikací, neumí se prosadit a prodat přednosti, jsou odtrženi od reálného života. I to souvisí s faktem, že nemají rovnocenné podmínky při vstupu na pracovní trh.

Podle průzkumu agentury Median v dětských domovech má minimum mladých lidí středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Příprava na budoucí povolání v dětských domovech probíhá v 97,6 % formou povídání si s vychovateli. Jen 32,5 % dětských domovů má již v tuto chvíli cílené programy kariérového poradenství. Mladí lidé (78,3 %) si vybírají povolání na doporučení dětského domova, 36,1 % pak na doporučení odborníka (psychologa).

Šance na vstup do světa pracovních příležitostí

Projekt New Job New Life umožňuje lidem z dětských domovů na prahu dospělosti zprostředkovat pracovní uplatnění v celé řadě firem, které se rozhodly tento projekt podpořit. "V rámci projektu spolupracujeme s firmami, které chtějí dát šanci lidem, kteří odcházejí z dětských domovů, opouštějí ústavní péči a mají chuť začít pracovat a osamostatnit se, a motivujeme další," říká Karolína Sieglová, manažerka projektu z Byznys pro společnost.

Vzdělání a příprava mladých lidí z dětských domovů na samostatný život je jednou z klíčových priorit i Nadace Terezy Maxové dětem, která se spolupodílí na projektu. „Pomáháme jim v prvních krocích do zaměstnání, a to jak s přípravou na pohovor a výběrem povolání, tak i přímým zprostředkováním pracovního místa v partnerských firmách. Díky našemu společnému projektu se zvýší šance na zaměstnatelnost této znevýhodněné a velmi zranitelné cílové skupiny obyvatel, " vysvětluje Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace.

O zapojení do celostátního projektu má zájem většina dětských domovů (84 %). A proč by se měly do tohoto projektu zapojit firmy? Mohou tak dát mladým lidem z dětských domovů šanci a naději na lepší život. Mohou také pomoci odstranit předsudky při jejich zaměstnávání a zároveň obohatit svůj pracovní tým.