Průzkumu se zúčastnilo 600 žen a téměř polovina z nich byla se změnami v partnerském vztahu během mateřské velmi spokojena. Navíc až 42 % žen přiznalo, že se jejich vztah výrazně zlepšil, jelikož jim muži začali víc pomáhat a v okamžiku potřeby skutečně fungovali, zejména co se týče výchovy a péče o dítě.

Téměř 29 % žen přineslo dítě do partnerského vztahu úplně novou perspektivu a smysl, další čtvrtině žen zas novou radost a energii.

Třetině matek se vztah s partnerem během mateřské změnil oběma směry, tedy přinesl do vztahu dobré, ale i špatné věci. Pouhých 13 % maminek pocítilo zhoršení vztahu se svým manželem či partnerem.

Ženy by ocenily více času pro sebe

Jestli něco českým ženám skutečně chybí, tak ochota mužů pohlídat a zabavit dítě, tak aby ženy měly čas i samy na sebe.

Ze závěru průzkumu také vyplynulo, že české matky jsou emancipované a asertivní. Většina z nich se nebojí o svých pocitech hovořit se svým partnerem. Bohužel jen polovina z nich se ale toho samého dočká od svého partnera. Někteří muži se k mluvení o vztazích a pocitech jednoduše nenarodili.