Zejména děti s těžkou formou enurézy (nočního pomočování), které se v pěti letech pomočují každou noc, mají špatnou prognózu, 40 % z nich se pomočuje i v dospělosti.

„Tyto děti a mladí dospělí jsou depresivní, mají nízké sebevědomí, žijí v permanentním stresu, izolováni od spolužáků i vrstevníků a v některých případech trpí závažnými problémy a konflikty s rodiči,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., vedoucí oddělení dětské nefrologie na Pediatrické klinice FN Motol v Praze.

Proto by rodiče neměli problém bagatelizovat a řešit ho s dětským lékařem včas. V současné době existují léky, které si s problémem poradí.

"Úspěšná léčba enurézy obvykle znamená i odbourání nespavosti, ústup příznaků syndromu hyperaktivity s poruchou pozornosti, zlepšení kognitivních funkcí a školního prospěchu," dodává Dušek.