Skutečně došlo k poklesu výskytu vícečetných těhotenství, aniž by snížení počtu transferovaných embryí mělo dramatický vliv na úspěšnost léčby.

„Na našem pracovišti jsme zaznamenali v průběhu roku 2012 pokles výskytu dvojčat o 4 % (z 18 % na 14%) a nevyskytla se žádná gravidita s třemi plody. Tato skutečnost se prakticky neprojevila v úspěšnosti léčby – došlo pouze k minimálnímu poklesu ze 41% na 39,3% dosažných těhotenství na transfer. Pokles byl patrný zejména ve skupině starších žen, jejichž procentuální zastoupení mezi našimi klientkami stále stoupá." vysvětluje MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra reprodukční medicíny GEST.

Velký úspěch lékaři zaznamenali v případech tzv. selektivního singleembryotransferu (=SET), kdy je k dispozici více embryí a je jen na rozhodnutí páru, zda bude zavedeno pouze jedno nebo více z nich.

"Při volbě jednoho embrya byla na našem pracovišti úspěšnost 45,9%. Výrazně hůře jsou na tom páry, kdy máme k dispozici pouze jediné embryo - úspěšnost je pak pouhých 7,5%. To je bohužel často právě případ žen, jejichž věk se blíží nebo dokonce překročil čtyřicítku.“ dodává Šulc.