U některých dětí lékařem předepsaná změna životního stylu nepomůže. V takovém případě bývá doporučován pobyt v dětské léčebně zaměřené na léčbu obezity.

„Nadváha a obezita neznamená pro děti a mladé lidi pouze estetický problém. Je spojena s celou řadou zdravotních komplikací, například kardiovaskulárních, metabolických, endokrinních, zažívacích, ortopedických nebo dermatologických. V neposlední řadě se děti kvůli své váze potýkají s vyčleněním z kolektivu a mohou u nich propuknout i vážnější psychické potíže,“ vysvětluje MUDr. Blanka Kosová, vedoucí lékařka dětské léčebny Dr. L. Filipa v Poděbradech.

Obezita – nepřítel celého těla

Obezita a nadváha mohou způsobovat množství obtíží. U některých z nich není na první pohled zřejmá souvislost s váhou dítěte (např. gynekologické potíže u dívek, ploché nohy nebo častější ekzémy a vyrážky), přesto by jim rodiče měli věnovat dostatečnou pozornost a případně se včas obrátit na pediatra.

Pohybový aparát

Pod tíhou nadbytečných kilogramů nejvíce trpí pohybový aparát. Nadváha nebo obezita způsobují, že dětské tělo má nestabilní těžiště, je neobratné, pomaleji se pohybuje, narůstá riziko pádů a úrazů.

Častěji se u těchto dětí vyskytuje nesprávné držení těla, mohou je sužovat bolesti nosných kloubů, především kolen a kyčlí. Více se také potýkají s bolestmi zad způsobenými oslabeným svalovým korzetem. Ochabnutí svalů může vést až k vychýlení páteře (například k vyklenutí dopředu (lordóza), vyklenutí dozadu (kyfóza) či vyklenutí dozadu a současně vybočení do stran (kyfoskolióza)).

Obézní děti jsou častěji šikanovány.

FOTO: fotobanka Profimedia

Trávicí a zažívací potíže

Nadměrný příjem potravy zatěžuje mladý trávicí systém. Některé z dětí si často stěžují například na pálení žáhy nebo bolesti břicha při plynatosti a zácpě. U starších z nich může při nedostatku pohybu a sedavém životním stylu dojít i ke vzniku hemeroidů.

Obézní děti se také mohou potýkat s jaterními a žlučníkovými komplikacemi, které souvisejí především s jejich nevhodnou stravou. „Konzumace velkého množství masných výrobků u nich zvyšuje hladinu kyseliny močové, jejíž soli se ukládají v kloubech a mohou později způsobit dnu,“ vysvětluje MUDr. Kosová.

Srdeční choroby

Nadváha a obezita postihují i srdečně cévní systém. Zvýšená hladina krevních tuků, především cholesterolu, způsobuje ucpávání cév v srdci, mozku nebo končetinách. Častěji se objevují také problémy s vysokým krevním tlakem. U dětí se rozvíjí tzv. metabolický syndrom, mnohdy i diabetes mellitus a další nemoci, které dříve bývaly typické pro jejich rodiče a prarodiče.

Problémy s pokožkou

Málo známou komplikací nadváhy a obezity bývají kožní potíže. Některé děti kvůli své váze častěji trpí ekzémy nebo různými vyrážkami, jež jsou způsobeny zvýšeným pocením a obtížným udržováním čistoty v kožních záhybech. „Velké množství tuku v břišních partiích znesnadňuje dostatečnou péči o kůži na nohou a chodidlech,“ vysvětluje lékařka.

Při rychlém zvýšení váhy nemusí mladá pokožka dostatečně elasticky reagovat a v hlubších vrstvách kůže mohou vznikat tzv. strie, se kterými se jinak setkávají především ženy během těhotenství.

Spánek a dýchací potíže

Nadváha a obezita ovlivňují i kvalitu spánku. Ojediněle se malí pacienti musí vyrovnávat i s tzv. syndromem spánkové obstrukční apnoe, kdy dochází ke krátkým nepravidelným zástavám dechu. „Tuk nahromaděný v oblasti krku může zamezit plynulému průchodu vzduchu do plic a způsobit tak ztížené dýchání až dušnost,“ objasňuje MUDr. Kosová. Nahromaděný oxid uhličitý navíc bývá příčinou spavosti během dne.

Hormonální změny

Rozkolísaná může být i hladina hormonů. Především dívky mohou trpět tzv. hirsutismem, jenž se projevuje například nadměrným ochlupením v obličeji. Nadváha i obezita bývají častou příčinou nepravidelného menstruačního cyklu nebo jeho vymizení. U chlapců zaznamenáváme tzv. gynekomastii, při které zduří prsní žlázy.

U obou pohlaví pak může být vyšší váha příčinou dřívějšího nástupu puberty ve srovnání s jejich štíhlejšími vrstevníky. Jejich tělo nemusí díky metabolické zátěži správným způsobem tvořit inzulín a reagovat na něj. I ve velmi nízkém věku tak u nich může propuknout diabetes 2. typu.

Obezita u dětí je stále větším problémem.

FOTO: fotobanka Profimedia

Psychické obtíže

Obezita a nadváha způsobují nejen zdravotní komplikace, ale nepříznivě také ovlivňují psychiku. „Děti a mládež mohou kvůli své nadváze trpět nízkým sebevědomím a později se potýkat i s depresemi. Často se také stávají terčem šikany v kolektivu,“ dodává MUDr. Blanka Kosová.

Jejich špatný psychický stav bývá důvodem pro zhoršení školního prospěchu, vyhýbání se sociálním aktivitám a stranění se kolektivu. Může u nich propuknout i některá z poruch příjmu potravy, například bulimie nebo naopak noční přejídání.

Pomoc hledejte u lékaře

Včasná změna jídelníčku, pravidelnost v jídle a zařazení aktivního pohybu do denních činností dítěte je nejlepší prevencí všech zdravotních i psychických komplikací spojených s nadváhou a obezitou. Váhu dítěte sleduje během pravidelných preventivních prohlídek pediatr.

Podle odborníků se však tělesná hmotnost může zvýšit za velmi krátkou dobu, v mezidobí předepsaných preventivních prohlídek, proto je důležitá součinnost a průběžná spolupráce rodičů. Vhodným pomocníkem při včasném odhalení odchylek jim mohou být tzv. percentilové grafy dostupné např. na stránkách projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Při jakýchkoliv pochybnostech by se měl rodič obrátit na pediatra nebo dětského obezitologa. Ten provede potřebná vyšetření, na jejichž základě stanoví, zda se skutečně jedná o běžný přírůstek na váze, nadváhu či obezitu. Lékař může doporučit změny v životním stylu dítěte, případně navrhnout ambulantní léčbu.

Je však nezbytné, aby se do procesu snižování váhy zapojila celá rodina. Pokud totiž nedojde ke změně v jídelníčku a životním stylu také u nejbližších příbuzných, existuje velká pravděpodobnost, že ani dítěti se nepodaří dlouhodobě váhu snížit.