Společný vzdělávací program představili zástupci UniCredit Bank a společnosti Člověk v tísni. Projekt je financován ze zdrojů nadace UniCredit Foundation, která do něj vložila více než sedm miliónů korun.

Program komplexní podpory vybraných rodin zahrnuje terénní sociální práce, individuální doučování, kariérní poradenství a retrostipendia, zaměřuje se na zamezení předčasného ukončování studia, jež v konečném důsledku vede k celoživotní závislosti na sociálních dávkách. Zároveň klade důraz na odpovědnost rodiny za vzdělání dětí.

Kritéria přijetí do programu

Mezi podmínky pro přijetí dítěte do programu Uč se, more patří nízké vzdělání rodičů. Dále jejich dítě musí navštěvovat devátou třídu běžné základní školy (ZŠ) nebo první ročník středního odborného učiliště (SOÚ) nebo střední školy (SŠ). Rodiče musí souhlasit s individuální spoluprací s pracovníkem Organizace Člověk v tísni.

Cíle projektu Uč se, more

Projekt běží od ledna letošního roku, potrvá do prosince 2012. Jeho cílem je zvýšení počtu dětí z prostředí sociálního vyloučení odcházejících ze základní školy na střední školy, zlepšení prospěchu dětí na základních a středních školách.

Při splnění všech kritérií mají konkrétní děti nárok na bezplatné doučování, či za platbu 40 korun na hodinu.

Při splnění všech kritérií mají konkrétní děti nárok na bezplatné doučování, či za platbu 40 korun na hodinu.

FOTO: fotobanka Profimedia

Smyslem projektu Uč se, more je také zamezení propadávání v rámci základní školy. Finanční podpora má motivovat rodiče, aby se zasloužili o příkladnou docházku dětí na vyučování a aby se lépe orientovali v možnostech vzdělání a pracovním trhu.

Cílem není dosažení úplného středoškolského či dokonce vysokoškolského vzdělání, ale získání výučního listu. Zakladatelé projektu chtějí motivovat děti k získávání dovedností, které jim v budoucnu reálně usnadní uplatnění na pracovním trhu.

Projekt přichází s několika inovativními postupy. Doučování dětí v rodinách bude například nově realizováno za poplatek. Rodina platí 40 korun za doučovací hodinu.

Zároveň to však neznamená, že by děti, jejichž rodiny si doučování reálně dovolit nemohou, zůstaly bez potřebné podpory. I v rámci tohoto projektu funguje doučování zdarma. Pro tyto děti seženou pracovníci organizace Člověk v tísni dobrovolníka nebo je začnou doučovat sami.