Jak vědci v nedávném průzkumu prokázali, strava obsahující vysoký podíl tuků, cukru a zpracovaných potravin (potraviny jejichž přirozený stav byl změněn ze zdravotních či bezpečnostních důvodů) snižuje inteligenci dětí. Mezi často využívané zpracované potraviny patří konzervované, mražené nebo hluboce chlazené výrobky, uvádí server Guardian.

V průzkumu byly sledovány stravovací návyky 14 000 dětí ve věku zhruba tří až čtyř let. Špatně zvolená strava už v tomto věku totiž výrazně ovlivňuje výkon mozku v pozdějším období (odborníci měřili IQ dětí kolem osmi a půl roku), a to i když se časem stravovací návyky zlepšují.

Jak roste mozek 

Aby měli odborníci dostatek podkladů pro svou teorii, sbírali během průzkumu podrobná data od rodičů dětí. Základem byl podrobný seznam četnosti jídla a pití, ale i typy potravin a nápojů postupně dětí ve věku tří, čtyř, sedmi a osmi a půl let. Nejdůležitější přitom byly údaje zjištěné v období tří let. Podle odborníků totiž právě v průběhu prvních tří let věku mozek roste nejrychlejším tempem, a může být tak složením potravy nejvíce ovlivněn.

Z vyhodnocených výsledků pak bylo zjištěno, že konzumace zpracovaných potravin prokazatelně snižuje IQ o zhruba 1,67 bodu.

"Výsledky naší studie jasně dokládají, že účinky špatných stravovacích návyků v raném dětství mohou přetrvávat i do pozdějšího věku, a to i v případě, že se následně změní složení přijímané potravy. Naopak dobrá strava v tomto období může zaručit optimální růst mozku," uvedli autoři studie.

Jak autoři studie dále uvádějí, celosvětově stále více dětí nastupuje do školy s nadváhou. Zdravou výživu dětí je proto nutné řešit co nejdříve, nejen pro jejich zdraví a dobrou fyzickou kondici, ale také pro co nejlepší studijní výsledky.