Lékaři z Illinoiské univerzity v Chicagu, kteří se výzkumem zabývali, zveřejnili tři teorie, které vysvětlují ochranné účinky obřízky v odborném časopise Journal of Urology.
Podle jedné z nich brání přenosu viru do organismu fakt, že při zákroku dochází k odstranění větší části sliznice.

Podle jiné hypotézy se virus do těla nedostane skrz zesílenou vrstvu pokožky, která se vytvoří kolem vzniklé jizvy.

"Další variantou je, že zatímco u neobřezaných mužů dochází na citlivých místech při pohlavním styku k drobným zraněním, při nichž může nastat i krvácení, u mužů po obřízce se to stává téměř o čtyřicet procent méně často," vysvětluje vedoucí studie Dr. Supriya D. Mehta.

Podle něho je ale nutné v tomto směru pokračovat ve výzkumu, aby se pozitivní vliv tohoto drobného chirurgického zákroku na lidské zdraví potvrdil.

Co je obřízka

Mužskou obřízkou se označuje chirurgický zákrok circumcize, při němž je operativně odstraněna předkožka. V Česku ji muži či chlapci podstupují nejčastěji ze zdravotních důvodů, dále pro náboženské přesvědčení a malé procento z estetických či sexuálních důvodů.

Až třetina mužské populace ve světě je údajně obřezána. Vzhledem k tomu, že všichni židé a muslimové podstupují tento zákrok zcela automaticky - jedno zda dobrovolně či ne - není toto procento až tak vysoké. Při rituálním zákroku je předkožka obnažena úplně a žalud po operaci zůstane holý.

Židé podstupují obřízku na znamení symbolické smlouvy člověka s Bohem. Bůh totiž nakázal Abrahámovi, aby smlouvu stvrdil obřezáním. Tento zákrok se nazývá Brit mila a provádí se všem židovským hochům.