U dětí, které trápí šilhání nebo dříve trápilo, je vysoká pravděpodobnost, že budou v dospělosti krátkozraké. A to především u intermitentní exotropie, která patří mezi formy strabismu a při níž jedno oko směřuje ven, směrem od nosu.

Američtí vědci sledovali 135 dětí s touto poruchou a zjistili, že u 91 procent z nich vznikla do jejich dvaceti let krátkozrakost. Porucha zraku se nevyhnula ani těm, které podstoupily chirurgické odstranění původní vady.

Tyto hodnoty jsou podstatně vyšší než u ostatní populace. Podle statistických údajů trpí krátkozrakostí jen v USA třetina mladých lidí ve věku od 12 do 17 let.

Rizikový faktor

"Ačkoliv čtyřicet procent z našich respondentů prodělalo chirurgický zákrok, vznik poruchy zraku to v pozdějších letech nijak neovlivnilo," vysvětluje Dr. Brian Mohney, vedoucí studie z Mayo Clinic v minnesotském Rochesteru.

Podle něho nový výzkum nepotvrzuje s naprostou jistotou, že by šilhání samo o sobě bylo příčinou krátkozrakosti. Rozhodně ale patří k rizikovým faktorům.