Objev by mohl vést k vývoji nových testů, které by například včas odhalily, zda je hluchota v rodině dědičná. Odhaduje se, že jedno dítě ze 750 narozených je zcela hluché, nebo s velmi těžkou vadou sluchu. Zhruba u poloviny těchto dětí je zjištěna genetická příčina vady sluchu.

Výzkumný projekt porovnával DNA jednotlivých členů rodiny, kteří byli v dětství postiženi ztrátou sluchu, uvedl The Daily Telegraph. Vědci se snažili o identifikaci těch oblastí DNA, které mohou obsahovat geny způsobující hluchotu. Podle výsledků mohou za hluchotu změny genu PTPRQ plus další dva geny. Všechny tři přitom hrají velkou roli při rozvoji jemných vlasových buněk vnitřního ucha, jež jsou pro sluch velmi důležité.

Při vážném poškození sluchu pomáhá naslouchátko.

Při vážném poškození sluchu pomáhá naslouchátko.

FOTO: fotobanka Profimedia

Doktor Sohaila Rastan, hlavní vědecký poradce RNID, řekl: "Poznání genů způsobujících hluchotu nám dává lepší znalosti o tom, jak náš sluch funguje. Tento výzkum pomůže vytvořit léky, které dovedou zabránit hluchotě a pomohou při obnově sluchu."

Vrozené sluchové vady

Vrozená sluchová vada může být dědičná, pramenící z genetických defektů členů rodiny. Sluchová vada může být způsobena i některými dědičnými syndromy (Downův syndrom).

Tento typ sluchových vad může být také způsoben určitými faktory v těhotenství, jako je například alkohol, nesprávně užívané léky v těhotenství, některé nemoci matky v průběhu těhotenství či problémy při porodu.

"Naším cílem je určit více genů, které způsobují vrozenou hluchotu. Jejich znalost pomůže zlepšit léčbu pacientů, genetické poradenství, molekulární diagnostiku a rozvoj moderních léčebných postupů," řekla o výzkumu doktorka Hannie Kremerová z Radboud University Nijmegen Medical Centre.

Výzkum byl publikován v časopise American Journal of Human Genetics.