Když experti porovnali lékařské údaje žen, které prodělaly nebo neprodělaly mozkovou mrtvici, zjistili, že po prvním porodu roste nebezpečí tohoto onemocnění o 27 procent.

Těhotenství a porod zvyšují hrozbu vzniku mozkové mrtvice. Podle posledních výzkumů lékařů z Národní univerzitní nemocnice v Soulu se s každým porodem napětí a tlak v cévách zvyšují a nebezpečí mrtvice roste.

I když lékaři vzali v úvahu další rizikové faktory, jakými jsou věk, rodinná anamnéza, vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, pití alkoholu, užívání antikoncepce a hormonálních léků, došli k závěru, že každý porod znamená o 27 procent větší hrozbu vzniku cévní mozkové příhody.

"Musíme pokračovat ve výzkumu, abychom pochopili, jakou roli v tom hrají životní podmínky žen a jaké jsou biologické či psychosociální souvislosti," uvádí ve studii zveřejněné v časopise Neurology vedoucí výzkumu doktor Byung-Woo Yoon.

Jak potvrzuje jeho kolega Michael R. Skilton z Institutu pro srdce a cukrovku v australském Melbourne, nové poznatky jsou důkazem toho, že porod ovlivňuje stav cévního systému. Mechanismus tohoto vzájemného vztahu ale zatím zůstává nejasný.