Pasivní kouření dětem nezpůsobuje dýchací obtíže, ale mnohem závažnější problém. Zadělává jim na velmi těžká cévní onemocnění v dospělosti.

Tým vědců pod vedením Johna A. Bauera z Národní nemocnice pro děti v Ohiu prokázal vztah mezi působením pasivního kouření u kojenců a batolat a mírou poškození jejich cévní stěny. Tato vazba byla dvakrát těsnější u obézních batolat. A obdobný výsledek se objevil i u obézních dospívajících.

Je to dáno především tím, že pasivní kouření u velmi malých dětí snižuje až o třetinu počet tzv. endoteliálních progenitorových buněk, které jsou zodpovědné za opravy a udržování cévní stěny.

„Je to velmi závažné zjištění, jelikož stejný proces jako u malých dětí, jsme zvyklí vídat u dospělých, kteří jsou ohroženi nemocemi srdce," vysvětluje Bauer.

Prevence je nejdůležitější

Z tohoto zjištění také vyplývá, že pokud budou rodiče dbát na prevenci převážně malých děti  a budou je dostatečně chránit před nebezpečným kouřem, pak mají děti mnohem větší šance, že v budoucnu nebudou tolik trpět onemocněním srdce, jako děti ovlivněné pasivním kouřením.

„Naše výsledky podtrhují nutnost udělat vše proto, aby se naše děti mohly vyhnout pasivnímu kouření. Obézní děti si zaslouží ještě lepší ochranu než ostatní,“ zakončil Bauer.

Bauer a jeho kolegové sledovali 52 kojenců od 2 do 5 let věku a 107 adolescentů od 9 do 18 let. Zahrnuti byli černoši, běloši i Hispánci, včetně obézních batolat a adolescentů.