Dítě se může na pár dní či týdnů stát žoldákem najatým tajnou organizací, badatelem na archeologické výpravě, může poznávat astronomii nebo se naučit třeba golf či tenis. Některé letní tábory jsou už pro děti od 6 let.

Podle Mojmíra Nováčka z Asociace turistických oddílů a mládeže kapacity, které byly před pěti lety obsazené, se dnes nenaplní. Důvodem je pokles dětí narozených v 90. letech, které jsou dnes v táborovém věku.

Prověřte si, komu svěříte své dítě

Rodiče by si ale měli dát pozor, komu své dítě svěří do rukou. Podle Nováčka je například důležité, aby se předem seznámili s táborovými vedoucími. Dobré je také zjistit si preference od ostatních rodičů.

Seriózního pořadatele by přitom neměla zaskočit otázka na zdravotní zabezpečení, hygienické podmínky, stravování či ubytování.

"My pracujeme s dětmi celoročně, takže zhruba 80 procent dětí a rodičů se s vedoucími zná dlouhodobě a ví, co je na táboře čeká,“ uvedl Nováček. 

Podle něj musí mít dobrý hlavní táborový vedoucí minimálně pětiletou praxi, která je důležitá i proto, aby věděl, jak děti zabavit. Každý taky musí projít školením, které je podmínkou od ministerstva školství pro získání dotace na akci.

Vedoucím za jeden víkend

Jinak je ale zákon poměrně benevolentní. "Ve Francii školí takové lidi dva roky, ministerstvo pro to předepisuje jeden víkend,“ podotkl Nováček, jehož asociace se školením hlavních vedoucích také zabývá. "Účastníkům se tady vštěpují především právní a bezpečnostní předpisy,“ řekl. 

Zákon však už neumožňuje prozkoumat třeba psychický stav instruktora, tudíž není možné předem odhalit problémového člověka nebo někoho, kdo má pedofilní sklony.

"Třeba v naší organizaci máme pro to hlavně dvě pojistky. S vedoucími pracujeme dlouhá léta, takže víme, koho s sebou bereme. Navíc vždy je to kolektiv vedoucích různého věku, což je také určitá záruka,“ vysvětlil Nováček. Proto je vždy lepší, když rodiče vybírají z akcí ověřených pořadatelů.

Záchranáři mají databázi

Rodiče mohou být navíc klidnější i proto, že už druhým rokem v Česku funguje elektronická databáze rekreačních akcí. Ta umožňuje záchranářům, aby se v případě nenadálého nebezpečí, třeba při požáru, povodni nebo epidemii, dostali do tábora včas.

"Operační střediska hasičů mají pravidelně aktualizované údaje od pracovníků krajských hygienických stanic o tom, kde se přesně pořádané tábory nacházejí, včetně souřadnic GPS, kontaktní údaje organizátorů i počty účastníků akce,“ sdělil mluvčí generálního ředitelství hasičů Petr Kopáček. 

Díky databázi, ve které je jen letos 1914 tábořišť, tak záchranáři mohou děti rychleji evakuovat nebo je včas varovat.