"Měli bychom se vrátit k přírodě. Neznamená to lézt po stromech, ale dát porodu volný průběh. Měli bychom dát šanci těm, které chtějí za naší volné asistence porodit, jak si představují," míní Königsmarková.

Největší problém je v současné době velké množství porodů a přeplněné porodnice a s tím spojené regitrace.   

Znevýhodňující registrace

"Konkrétně na můj zářijový termín je všude plno. Neměla jsem možnost si porodnici vybrat. Tam, kde si přeji rodit, jsem už registraci ve 12. týdnu nestihla," říká Monika z Prahy.

Podle porodní asistentky je tato registrace znevýhodňující. Ženy by podle Königsmarkové měly mít právo si vybrat porodnici, kde chtějí porodit, a v tomto ohledu jsou porušována jejich lidská práva.

K tomuto kroku přistoupily porodnice kvůli stále rostoucímu počtu porodů, chtěly rozvrhnout plánované porody, a vytvořit tak prostor pro akutní. Jak dříve řekl přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Bohuslav Svoboda, rodičky se nemusejí obávat, že by je porodnice v akutních případech nepřijala.

Dostatek informací

Stále velký počet žen nejsou dostatečně informovány o právech při porodu.

"Rodičky by měly mít o porodu určitou představu a řídit se vlastní intuicí. Jestliže porod probíhá normálně, spontánně, lékaři a sestry by do něj neměli zasahovat," upozornila porodní asistentka.

Česká gynekologická a porodnická společnost je ale k tomuto postoji spíše skeptická. Aktivistkám za přirozený porod a zejména porodním asistentkám jde prý spíše o zviditelnění a prosazení jejich ekonomických a osobních ambicí. Výsledky českého porodnictví podle lékařů prokazují správnost lékařského dohledu nad porodem.