Získejte přehled

Při návštěvě školy si všímejte, jak poučeně vám její pracovník odpovídá na otázky. Zkuste se s ním dohodnout na hodině zdarma, nejlépe u lektora, jenž by měl vést váš kurz; ten musí mít pedagogické vzdělání a dostatečnou praxi a samozřejmě vystudovaný dotyčný jazyk.

Při návštěvě hodiny zase pozorujte, je-li založena na poslechových a mluvních aktivitách a zda je jejich výběr pestrý.

Většina jazykových škol využívá k výuce tzv. komunikativní metodu. Vychází z toho, že studenti se naučí cizí jazyk nejlépe, pokud reálně a smysluplně komunikují. Cvičení a rozhovory by se proto měly týkat reálných situací a být použitelné v každodenním životě.

Rozřazovací test

V hodině by rozhodně neměl chybět úvod, ve kterém se lektor studenty snaží rozmluvit a přenést je od jejich starostí do světa cizího jazyka. Samozřejmě záleží na konkrétní látce, ale vyučující zpravidla zopakuje tu z minulé lekce a snaží se na ni navázat novou.

Skutečnost, že se sami cítíte například jako pokročilí, může být zavádějící.
Dobrá škola vám nabídne písemný rozřazovací test a pohovor, na základě kterých budete zařazeni do studijní skupiny odpovídající vašim potřebám. Řada kvalitních institutů má test přístupný i na svých internetových stránkách.

Získejte rovněž osobní reference od studentů a případně i informace o úspěšnosti absolventů při mezinárodních zkouškách.

Smlouva o výuce

Dále se zajímejte o to, za jakých podmínek můžete od studia odstoupit a co máte dělat, když nečekaně onemocníte. Seriózní jazyková škola by vám měla nabídnout jasně a přehledně formulovanou smlouvu o výuce.

Cena za výuku jednou týdně se pohybuje od 3000 do 3500 korun za 36 hodin v závislosti na regionu. Některé jazykové školy ale uvádějí ceny za půlroční semestr. Ty pak nevypovídají nic o hodinové dotaci kurzu a jsou poměrně zrádné a zkreslující; předem nevíte, kolik vyučovacích hodin vlastně za své peníze dostanete. Je proto dobré získat údaje o hodinové dotaci.

Je také vhodné se předem ujistit, zahrnuje-li cena případné administrativní poplatky spojené s absolvováním příslušných závěrečných zkoušek či nikoli.

Motivace – nejlepší záruka úspěchu

Mějte vždy na paměti, že čím vyšší je míra zaujetí pro učení, tím vyšší je šance na úspěch a tím méně záleží na metodě, učebnicích či učitelích.

Obecně platí, že pro začátečníky jsou efektivní kurzy s intenzitou výuky minimálně 2x90 minut týdně. Kurz jedenkrát po šedesáti minutách se dá označit skutečně jako,,udržovací“ a je vhodný pouze pro pokročilé.

Individuální kurzy jsou určeny hlavně pro časově vytížené osoby, které nemají možnost docházet na pravidelnou výuku.

Ceny individuálního vyučování mohou být velmi rozdílné. Student vysoké školy, přivydělávající si jako lektor, si může účtovat 150 korun za 60 minut, ale zkušený učitel a zároveň rodilý mluvčí i 600 korun.

Zajímejte se o to, za jakých podmínek můžete od studia odstoupit, a co máte dělat, když nečekaně onemocníte.

Přehled jazykových škol najdete například na portálu www.jazykovky.cz, databázi lektorů v celé republice na www.lektori.com .