„Movití muži mají častější partnerský vztah než chudší vrstevníci, atraktivní ženy mají vyšší šanci se seznámit s bohatým mužem,“ konstatuje sociologická studie Role kognitivních schopností ve výběrovém párování: partnerské preference mladých lidí od Markéty Štětinové a Jany Klímové-Chaloupkové.

Jenže i oblast seznamování a rozhodování, kdo je ten pravý či pravá, ovlivňuje rostoucí vzdělanost a ekonomická i společenská emancipace žen i mužů. Také muže začíná zajímat, kolik vydělává žena, zda ji čeká kariérní růst. Důležité to podle studie je pro 24 procent mužů. A zájem o vysokoškoláka je o 50 procent vyšší.

„Oba moji rodiče jsou lékaři, nechci ztratit svůj sociální status, vím, jaké bonusy má vysokoškolský diplom. Proto se také raději dívám po potenciálním partnerovi s diplomem,“ potvrdila 24letá Klára. „Samozřejmě ale, že láska si nedá poroučet a kdo ví, koho nakonec přivedu domů,“ dodala.

Počet obyvatel Česka loni vzrostl na 10,65 milionu

Jsou věci, které se v životě nemění, a tak i dnes hraje při výběru partnera významnou roli vzhled. Za důležitý ho považuje 87 procent mužů. Současně více než 73 procent mužů a 64 procent žen považuje za důležité, aby jejich životní partner dobře zvládal péči o domácnost.

Shodu v názorech na politické dění ale považuje za důležitou pro budoucí soužití méně než třetina mladých lidí. Především se to týká vysokoškoláků a lidí s dobrým ekonomickým zázemím, což jde nezřídka ruku v ruce. Vysokoškoláci mají v průměru dvakrát vyšší příjem než lidé s nižším vzděláním.

Luxusní svatby nejen v Londýně, ale i v Česku

„Vzdělaní lidé mají vyšší nároky. Lidé s vyšším kapitálem směnitelným na sňatkovém trhu budou mít vyšší nároky při výběru partnera než lidé disponující nižším kapitálem,“ upozorňují autorky studie.

Významu politických a náboženských postojů si všímají i další studie. Podle práce Antonína Palečka nazvané Spojení vírou? je pro 59 procent Čechů a Češek soulad a spokojený shodný sexuální život obou partnerů v soužití důležitější než sdílené náboženské přesvědčení (22 procent) či shodný sociální původ (21 procent). Shodné náboženské přesvědčení u partnerů pro párové soužití považuje za velmi důležité pětina populace.