Pokud jste již několikrát ve svém novoročním předsevzetí selhali, na vině mohou být nejčastější chyby, které lidé v takových případech dělají.

Mezi takové patří například nemožné cíle, tedy touha po tom, co reálně nelze splnit. I proto je dodrží zhruba 20 % lidí. Zbytek selhává a napřesrok to většinou zkouší znovu.

Vyhněte se srovnávání

Základní je uvědomit si, že novoroční předsevzetí musíte dělat pro sebe a ne pro někoho jiného. Neporovnávejte se s ostatními, jeďte si takzvaně po vlastní linii. Ujistěte se také, že plně souhlasíte a ztotožňujete se se svým rozhodnutím, že nikdo nestojí za vašimi zády a nenašeptává, že by takové rozhodnutí bylo moudré, nebo že je nutné jej udělat.

Určete si jeden konkrétní cíl

Není nejšťastnějším rozhodnutím skoncovat na Nový rok s kouřením, nezdravým jídlem, nedostatkem pohybu a single životem najednou. Kombinace tolika předsevzetí je nereálná a je téměř nemožné je všechna úspěšně splnit.

Vyberte si to, co vám v osobním, ale i profesním životě nejvíc vadí a teprve tehdy, až budete na zdárné cestě k úspěchu, přibírejte další důležitá rozhodnutí. Předsevzetí se nemusí dávat pouze a jen na Nový rok.

Připravujte, plánujte

Vytvořte si strategický plán, který by vám měl pomoci dosáhnout záměru, který od novoročního předsevzetí očekáváte. Řekněte si také o podporu blízkých a rodiny, kteří vás ve vašem rozhodnutí mohou povzbuzovat. I to vám může být větší motivací.

Odměňujte se

I malé děti jsou odměněny za každé dodržení svého slova, nebo například dobrý skutek. Pozor! Odměnění ale rozhodně nesmí být jakékoliv porušení novoročního předsevzetí. Odměňte se například dobrou večeří, koupením drobnosti do domácnosti, nebo se se svým prozatímním úspěchem svěřte někomu, kdo jej náležitě ocení. I taková odměna a motivace se počítá a pro člověka odolávajícímu pokušení je pochvala velmi vhodná.

Vyberte si „přítele na telefonu“

Pokud je pro vás předsevzetí velmi těžkým úkolem, domluvte se s někým ze svých blízkých, že s ním budete moci konzultovat vše, čím si procházíte. Podle typu rozhodnutí to může být nejen váš známý, ale například i lékař, trenér, nebo třeba soused. Rozhodně ale nevybírejte někoho, kdo je ve vašem soukromém životě vaším vzorem. Přílišná obava ze zklamání může vést k demotivaci.

Benefity rozhodnutí

Nezapomeňte si předem, i přímo při procesu rozhodování a konání stále dokola opakovat benefity, které takové rozhodování a v některých případech i změna životního stylu přináší. Pokud přestáváte kouřit, uvědomte si, jak velký krok jste udělali pro své zdraví.

Pokud vás trápí například okusování nehtů, uvědomte si, že i tak zdánlivě malý krok vám může v osobním životě velmi pozvednout sebevědomí a už se nebudete muset stydět ukazovat ruce na veřejnosti. Stejné mantry opakujte i při změně životního stylu či při rozhodnutí, že shodíte přebytečná kila.

Neupadejte na mysli

Pokud se vám v průběhu procesu stane, že selžete, zapálíte si cigaretu, nebo uprostřed noci mlsně sníte celou čokoládu, nepropadejte panice. Pády a hříchy k neřestem patří, to ale rozhodně neznamená, že byste kvůli jednomu porušení se svým plánem měli ihned skoncovat.

Racionálně si uvědomte, proč jste to udělali a co vás k tomu vedlo a začněte znovu od začátku. Pokud se přistihnete, že se nezadržitelně blíží další nedodržení jedné ze zásad, nedemotivujte se, raději se snažte najít něco, čím činu předejdete a co způsobí „menší zlo“.

Zaveďte si deník

Své úspěchy si zapisujte na papír, nebo do deníku, abyste viděli, jaké pokroky děláte. Je to skvělý způsob, jak se motivovat. Pokud totiž uvidíte „černé na bílém”, že se vám vaše předsevzetí daří plnit už několik dní nebo týdnů, je pravděpodobné, že vás to „nakopne” k tomu, abyste svůj cíl dodrželi a zvedli si sebevědomí tím, že dokážete splnit to, co jste si určili za své novoroční předsevzetí.