Studie odborníků z italské Univerzity v Bari (Università degli Studi di Bari) prý podává vědecký podklad pro to, že nemocnice nemrhají zbytečně penězi, když do krásného umění investují a zdobí zdi chodeb či pokojů.

Účinky obrazů slavných malířů jako da Vinciho či Botticeliho se zabývala profesorka neurofyziopatologie Marina de Tommasová. Závěry její studie dokazují, že nejen hudba může mít terapeutický a uklidňující účinek na pacienty, ale že to samé mohou plnit také velká díla krásného umění.

"Nemocnice byly navrženy tak, aby byly funkční, ale my si myslíme, že jejich estetické aspekty by měly být brány v potaz rovněž. Krása zřejmě odvádí pozornost, což ošklivé malby nedokáží. Ale neexistuje žádný důkaz, že by ošklivé prostředí bolest zhoršovalo. Myslím, že tyto závěry dokazují, že je potřeba v tomto tématu dále bádat a zjistit, jak může krásné prostředí bolest zmírňovat,“ uvedla Tommasová pro New Scientist.