„Problém byl v úrovni krevního cukru po jídle,“ říká prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda České diabetologické společnosti.Dosahoval u nich dvě hodiny poté, co se najedli, příliš vysokých hodnot. Místo obvyklých 6 až 6,5 mmol/l vylétl třeba až na 12 mmol/l. Pro orientaci: dobrá hodnota nalačno je do 5 mmol/l.“

Ve chvílích, kdy krevní cukr prudce stoupne vysoko nad normu, dochází k poškozování cév. Nejdříve těch jemných. Postupně však kornatění zasahuje stále větší cévy a stále dramatičtěji. Bez ohledu na to, že se za pár hodin vrátí do normy.

Jak ho objevit

Nereagují tak všichni diabetici. Příliš vysokou glykémii po jídle má zhruba třetina z nich. A pro ty je třeba nastavit způsob léčby tak, aby k těmto výkyvům nedocházelo.

Jestli toho dosáhnou zvyšováním dávek inzulínu, kombinací jeho různých typů, dietou nebo i zvýšením pohybových aktivit, to je v podstatě jen technická otázka.
„Důležité je vědět, jestli k těmto výkyvům dochází a jak velké jsou,“ zdůrazňuje profesor Kvapil. „Odhalí to pouze měření, které lékaři udělají diabetikovi hodinu a půl až dvě po jídle. Případně měření, které si pomocí glukometru udělá on sám. Musí se o něj sám aktivně zajímat u praktického lékaře nebo diabetologa.“ Podstatné je také, že diabetologové přitvrdili hodnoty glykovaného hemoglobinu ze 6 % na 4,5 %.

Důležité varování

Příliš vysoké hodnoty krevních cukrů po jídle se ale nejednou objeví i u člověka, který cukrovku ještě prokazatelně nemá. „V jeho případě mohou být užitečným signálem a zároveň varováním, že se ocitl v jakési fázi předcházející diabetu,“ říká profesor Kvapil. „Diabetikem ještě není, ale jeho hodnoty už nejsou normální.“ Intervence, kterou spolu s lékařem může udělat, dokáže vypuknutí cukrovky oddálit.

Pokud je disciplinovaný, tak i na dlouhou řadu let, případně úplně. Jak ale takový člověk pozná, že by měl lékaře požádat, aby mu hladinu krevního cukru po jídle změřil? Vysoké riziko představuje součet rizikových faktorů. A těmi jsou: Vysoký krevní tlak. Věk od 60 až 65 let výš. Dědičné dispozice: cukrovku měl někdo z rodičů, případně blízkých příbuzných. Nadbytečná kila. Jak určit jejich počet, v tom vám mohou poradit na bezplatné telefonní Merilince 800 116 116 nebo Flóra lince 800 175 324, případně na Štíhlé lince 220 382 203. Nebo si je spočítejte sami s pomocí www.istob.cz a rubriky Zhodnoťte svoji váhu.

Pokud pacient naplní všechny rizikové faktory nebo většinu z nich, měl by se obrátit na svého praktického lékaře, aby mu změřil glykémii po jídle.

Dostat nemoc pod kontrolu

Ve všech případech, kdy je hladina krevního cukru vysoká, je nutné ji snížit. Řešením při tom nemusí být jen vyšší dávky inzulínu. Například při klinických experimentech lékaři z Fakultní nemocnice v Praze-Motole dokázali řadu pacientů převést z píchání inzulínu na antidiabetika. Tedy na léky, které zpátky zvyšují citlivost tkání na inzulín produkovaný jejich organismem. Jejich nová komplexní metoda kombinuje rehabilitaci, cíleně zaměřené cvičení a optimálně zvolené léky. Ale také jídelníček, který vede diabetika, aby se nepřejídal příliš kalorickými potravinami. A naučil se využívat efektů těch, které mají nízký glykemický index (zvyšují mírně hladinu krevního cukru a snižují pocit hladu).

Poučený a disciplinovaný pacient nemusí podle nich být pasivní obětí choroby. Naopak, s odbornou pomocí ji může dostat pod kontrolu. Není třeba, aby se obával oslepnutí, selhání ledvin, amputací nohou a dalších nepříjemných problémů doprovázejících cukrovku. Naopak, má dokonce stejnou šanci dožít se bez potíží vysokého věku jako zdravý člověk.