Krejčíře, který je v JAR považován za notorického útěkáře, v prosinci eskortovali do věznice s nejvyšší ostrahou C-Max ve městě Kokstad. Vězni jsou tam 23 hodin denně na samotce, celu smějí opustit jen na hodinu denně, mimo ni ale musí být spoutaní a provázeni stráží.

Právníci si stěžují, že jediné, co má jejich klient v cele, je bible. Čech byl předtím ve vazbě v pretorijské věznici, odkud se opakovaně pokusil uprchnout, a tak ho převezli do věznice Zonderwater na okraji Johannesburgu a odtud do Kokstadu.

„Rodina se velmi obává o jeho duševní a fyzické zdraví, neboť nedostává své léky. Těžko se mu dovoláme, protože vedení věznice stále tvrdí, že nefungují telefony,“ napsala rodina, Je přesvědčena, že úřady se snaží Krejčíře zničit a donutit k sebevraždě.