Do školy podle UNESCO stále nechodí 57 miliónů dětí, přičemž vesnické dívky z chudých afrických zemí se školní docházky dočkají nejdříve v roce 2086. Autorka zprávy Pauline Roseová to označila za šokující.

I když počet dětí bez školní docházky byl v roce 2011 poloviční než o 11 let dříve, Roseová hovoří o globální krizi vzdělání. Kromě toho že základní vzdělání stále není pro všechny, tak mnohé školy v chudých zemích mají stále nízkou úroveň - každé čtvrté dítě není schopné přečíst ani jednoduchou větu.

Negramotní převažují

Roseová současně varovala, že sliby politiků, že všechny děti absolvují školní docházku a počet dospělých analfabetů poklesne pod padesát procent, jsou neudržitelné. Upozornila, že stav spíše zhoršuje, protože pro nejchudší země není vzdělání hlavním cílem.

Roseová také poukázala na to, že největším příjemcem pomoci pro vzdělání je Čína, která dostává 77krát více peněz než Čad.

Zatímco ve Vietnamu, v Etiopii a v Tanzanii se situace zlepšuje, špatná zůstává v zemích, kde jsou válečné konflikty. Nejvíce dětí, které nechodí do školy, je v Nigérii. Dokonce jich tam oproti roku 2000 přibylo. Důvodem jsou eskalující se konflikty mezi muslimy a křesťany. V zemi působí sekta Boko Haram, která bojuje proti vzdělání dívek.

Za Nigérií následují Pákistán, Etiopie, Indie a Filipíny.