Brisbaneskou policii zavolali rodiče bratrů ve věku 12 a 13 let. Chlapci doma řekli, že jim dívka na ulici dala podivně chutnající brownies. Ukázalo se, že do nich byly přimíchány chemikálie používané v domácnosti.

Dívka byla obviněna z pokusu o vraždu, z distribuce jedů s cílem poškodit další lidi a ze dvou pokusů o zmrzačení.

Dívka v pondělí stanula před soudem pro děti.

Motiv činu ani dívčin vztah k obětem není blíže specifikován.