Dnes lidé mladší 15 let představují 40 procent obyvatelstva Afriky, zatímco ve světové populaci je to 27 procent. Ale v příštích 40 letech by se měl podíl šedesátiletých a starších (v roce 2010 to bylo 5,5 procenta) v mnoha afrických zemích zdvojnásobit, pokud se bude plodnost snižovat současným tempem. Tento proces demografického stárnutí bude mnohem rychlejší, než byl v rozvinutých zemích.

Počet starých lidí v Africe by se tak měl v letech 2010-2050 zvýšit čtyřikrát a stoupnout z 56 na 215 miliónů, což je téměř stejně jako v Evropě (241 miliónů). Na africkém kontinentu tak bude žít 22,5 miliónu obyvatel ve věku 80 a více let, tedy pětkrát více než dnes.

Téměř nikdo nemá na penzi

Jedním z problémů, které toto stárnutí způsobí, je, že v Africe "bude moci spoléhat na důchodovou penzi jen necelých deset procent starých lidí", budou to hlavně funkcionáři nebo zaměstnanci velkých soukromých podniků.

I když staří Afričané mohou všeobecně spoléhat na "rodinnou síť", která jim pomůže zajistit jejich potřeby, studie ukazuje, že na tomto kontinentě lze pozorovat "velké sociální a ekonomické změny, které mají dopad na organizaci rodin".

Jde hlavně o to, že "mladé generace se všude snaží zbavit poručnictví starších a "sociální status" starých lidí je méně ceněn než dříve. Mění se způsoby života tak, že to vede k oslabení podpory starých lidí.