Výzkum je vůbec prvním svého druhu v regionu. Experti porovnávali celkem 27 ukazatelů klimatických proměn za poslední milénium a použili 3000 různých postupů k rekonstruování minulého vývoje. Došli k závěru s 95procentní přesností. Studie je australským příspěvkem do páté zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), která vyjde přespříští rok.

Vliv člověka

Vědci tvrdí, že takové teplotní změny, jaké Australasie zažila v posledních 60 letech, nemohou mít jen přirozené příčiny a výrazně k nim svojí činností doprovázenou průmyslovými emisemi přispěl člověk. „V kontextu vývoje za tisíc let je to velmi neobvyklé a nedá se to vysvětlit jen přirozenými faktory,“ uvedl šéf výzkumu Joelle Gergis.

Výzkumníci mimo jiné studovali změny u letokruhů stromů, mořských korálů či ledovců a zabývali se i důsledky sopečných erupcí na klima v předindustriální epoše. „Modely ukázaly, že před rokem 1850 zde nebyly žádné dlouhodobé trendy. Oteplení v 20. století ale významně překonává křivku přirozených klimatických proměn a nedávné oteplení v Austrálii je v kontextu posledního tisíciletí bezprecedentní,“ uvedl k výkyvům teplot Steven Phipps z výzkumného střediska při Univerzitě Nového Jižního Walesu.

Měření ukázala, že v porovnání se stavem z roku 1910 je průměrné denní teplotní maximum v Austrálii o 0,75 stupně Celsia vyšší. Od padesátých let minulého století bylo pak každé nové desetiletí v průměru teplejší.