Počet obětí zemětřesení představuje 60 procent všech lidí, které živelné pohromy v poslední dekádě zahubily. Zároveň je ovšem falešný pocit, který s odkazy na Bibli vyvolávají někteří samozvaní proroci, kteří tvrdí, že se počet zemětřesení zvýší, a že jde o předzvěst Apokalypsy.

Počet zemětřesení podle jiné americké studie sice kolísá, ale v posledních 40 letech se jednotlivé roky významně neliší. Liší se ovšem počty obětí otřesů za rok, které se pohybují od 174 v roce 1984 po téměř 700 000 mrtvých v roce 1976. Statistika mrtvých závisí na tom, kde se epicentrum otřesů nacházelo.
"Protože zemětřesení často postihují obyvatele městských regionů se špatnou kvalitou staveb, doprovází je vysoká úmrtnost a četná zranění," konstatovali autoři studie pod vedením Susan Bartelsové.

Statistika zemětřesení
Magnituda otřesů
Průměrný počet za rok
8 a více1
7 - 7,9 15
6 - 6,9 134
5 - 5,9 1319
4 - 4,9 13 000
3 - 3,9 130 000
2 - 2,9 1 300 000
Zdroj: USGS

Statistiku uplynulé dekády nejvýrazněji ovlivnilo zemětřesení o síle sedmi stupňů podle Richterovy škály na Haiti z 12. ledna 2010, které si vyžádalo 316 000 obětí. Druhou příčku zaujaly o dva stupně silnější otřesy v Indickém oceánu z prosince 2004, které vyvolaly ničivé tsunami v celé oblasti a vyžádaly si 227 000 obětí. Na třetím místě se umístila pohroma, která postihla v květnu 2008 čínskou provincii S´-čchuan a zahubila 87 500 lidí.

Kromě bezprostředních úmrtí, zapříčiněných zpravidla padajícími budovami, přinášejí zemětřesení také obrovské množství vážně zraněných, kteří často nemohou být včas ošetřeni kvůli poškozené infrastruktuře. Na každého mrtvého při zemětřesení připadají podle odhadů tři zranění.

Další riziko znamenají špatné hygienické podmínky v přeplněných provizorních přístřešcích, kde se následně šíří infekční choroby. Katastrofální zemětřesení provázejí také duševní nemoci, především deprese, jež postihují až 72 procent zasažené populace. Kupříkladu po zemětřesení v Turecku v roce 1999 pomýšlelo na sebevraždu 17 procent obyvatel.

Zvlášť velkému riziku smrti či zranění při otřesech půdy jsou vystaveny děti. V roce 2010 na Haiti bylo 53 procent pacientů mladších 20 let a 25 procent z nich nedosáhlo pěti roků.

Každoročně je ve světě zaznamenáno přes milión různě silných zemětřesení. Podle autorů studie se nebezpečí hrozící od zemětřesení bude pravděpodobně zvyšovat vzhledem k růstu světové populace a rozšiřování měst v citlivých zónách. V seizmicky aktivních oblastech leží řada nejlidnatějších světových měst jako Tokio (32 miliónů obyvatel), Mexiko (20 miliónů), Los Angeles (15 miliónů) či Istanbul (devět miliónů).